Digitalizacija u obrazovanju: Perspektiva i Akcijski plan Europske unije 2021. - 2027.

News
Digitalizacija u obrazovanju: Perspektiva i Akcijski plan Europske unije 2021. - 2027.

Akcijski plan Europske unije 2021. - 2027.

17.04.2023.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Sigurnost

Hrana i bioekonomija

KET

ICT

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

Javni sektor

HGK

Digitalizacija mijenja način na koji živimo, radimo i učimo. Kako je ušla u sve sfere života, tako je i u obrazovanju digitalizacija donijela novine i prilike za inovacije, suradnju i drugačiji pristup učenju i funkcioniranju školstva. Kao posljedica COVID-19 pandemije, digitalne tehnologije i platforme za online učenje ubrzano su počele mijenjati obrazovni sektor, a vidljiv je i nastavak tog razvoja. 

Europska unija bila je na čelu digitalizacije u obrazovanju, prepoznajući potencijal tehnologije za poboljšanje kvalitete i dostupnosti obrazovanja za sve. EU je pokrenula nekoliko inicijativa za promicanje digitalizacije u obrazovanju, uključujući Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2018. – 2020. i nedavno pokrenuti Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2021. – 2027.

Digitalizacija u obrazovanju u Europskoj uniji

U Europskoj se uniji digitalizacija u obrazovanju odnosi na rješavanje brojnih izazova s ​​kojima se obrazovni sektor suočava, poput poboljšanja kvalitete, personalizaciji pristupa i relevantnosti. EU je tako postavila niz ciljeva za digitalizaciju u obrazovanju, kojima se želi postići sljedeće:

 • Svi građani trebaju imati pristup visokokvalitetnom digitalnom obrazovanju, bez obzira na njihovu lokaciju ili podrijetlo. 

 • Promicanje uporabe digitalnih tehnologija za poboljšanje učenja i poučavanja, uključujući upotrebu personalizirane prilagodbe učenja, suradnju i učenje kroz igru i različite platforme. 

 • Poticanje razvoja digitalnih vještina i kompetencija među učenicima i nastavnicima. 

 • Poticanje inovativnosti i poduzetništva u sektoru obrazovanja putem digitalnih tehnologija

Kako bi postigla te ciljeve, EU je pokrenula nekoliko inicijativa, uključujući razvoj Europskog okvira digitalnih kompetencija za građane i stvaranje centara digitalnih inovacija za obrazovanje. Ovim se inicijativama želi osigurati svim građanima EU da stječu vještine, znanja i prilike za napredak u digitalnom dobu. Tako je donesen i Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2021. - 2027. 

Što je Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2021.-2027.

Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2021.-2027. definiran je od strane Europske komisije kao obnovljena politička inicijativa Europske unije (EU) kojom se države članice EU-a podupiru u održivom i djelotvornom prilagođavanju sustava obrazovanja i osposobljavanja digitalnom dobu. 

Drugim riječima to je inicijativa Europske unije za promicanje digitalizacije u obrazovanju. Plan je osmišljen kako bi se nadogradio na postignuća prethodnog akcijskog plana i postavio novi okvir za digitalizaciju u obrazovanju. 

Akcijski plan, usvojen 30. rujna 2020., poziv je na veću suradnju na europskoj razini u digitalnom obrazovanju kako bi se odgovorilo na izazove i prilike pandemije COVID-19 te kako bi se predstavile prilike za obrazovnu zajednicu (učitelji, studenti) , kreatori politika, akademska zajednica i istraživači na nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini.

Inicijativa doprinosi prioritetu Komisije „Europa prikladna za digitalno doba” i EU sljedeće generacije. Također podržava i Europski zeleni plan, čiji je cilj stvoriti zeleniju, digitalniju i otporniju Europsku uniju.

Stavke Akcijskog plana za digitalno obrazovanje 2021. – 2027.

Kako bi se stavke Plana definirale, Europska je komisija je u 2020.godini  pokrenula otvoreno javno savjetovanje kako bi prikupila mišljenja i iskustva svih građana, institucija i organizacija. Tako plan digitalnog obrazovanja utvrđuje dva strateška prioriteta i četrnaest radnji za njihovu podršku. 

 1. Prvi je prioritet poticanje razvoja uspješnog ekosustava digitalnog obrazovanja. To uključuje infrastrukturu, opremu, djelotvorno planiranje, digitalnu kompetentnost, visokokvalitetan obrazovni sadržaj i alati te sve što je potrebno kako bi te mjere provele.

Šest mjera ovog prioriteta doneseno je od strane Komisije, a one su:

 • 1. mjera: strateški dijalog s državama članicama o čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje

 • 2. mjera: Preporuka Vijeća o kombiniranom učenju za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

 • 3. mjera: europski okvir za digitalne obrazovne sadržaje

 • 4. mjera: povezivost i digitalna oprema za obrazovanje

 • 5. mjera: planovi za digitalnu transformaciju ustanova za obrazovanje i osposobljavanje

 • 6. mjera: upotreba umjetne inteligencije i podataka u obrazovanju i osposobljavanju 

 1. Drugi je prioritet Razvoj digitalnih vještina i kompetencija za digitalnu transformaciju. To uključuje stjecanje digitalnih vještina od rane dobi, digitalna pismenost i računalno obrazovanje, kao i napredne digitalne vještine te mjere poticanja ravnopravnijeg broja ženskih osoba u digitalnim karijerama. 

Mjere donesene od strane Komisije su: 

 • 7. mjera: zajedničke smjernice za nastavno osoblje i odgojno-obrazovne djelatnike radi poticanja digitalne pismenosti i suzbijanja dezinformacija u okviru obrazovanja i osposobljavanja 

 • 8. mjera: ažuriranje Europskog okvira digitalnih kompetencija radi uključivanja umjetne inteligencije i vještina povezanih s podacima

 • 9. mjera: europska potvrda za digitalne vještine (EDSC)

 • 10. mjera: Preporuka Vijeća o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju

 • 11. mjera: prikupljanje transnacionalnih podataka o digitalnim vještinama učenika i uvođenje cilja EU-a za digitalne kompetencije učenika

 • 12. mjera: inicijativa „Digitalna prilika”

 • 13. mjera: sudjelovanje žena u STEM-u

 • uspostava platforme za digitalno obrazovanje 

Digitalna Hrvatska 

Hrvatska, kao država članica Europske unije, moći će iskoristiti inicijativu Akcijskog plana za digitalno obrazovanje 2021.-2027. Plan uključuje konkretne mjere usmjerene na podršku digitalizaciji obrazovanja u svim članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj. Na primjer, plan poziva na razvoj europskog okvira za priznavanje digitalnih vještina i kompetencija, koji bi mogao pomoći hrvatskim građanima da steknu priznanje za svoje digitalne vještine diljem EU-a. 

Osim toga Hrvatska do 2032. godine želi biti zemlja digitalno i gospodarski konkurentnih poduzeća i digitalizirane javne uprave s personaliziranim javnim uslugama.

Tako je Republika Hrvatska donijela Strategiju digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine. 

Kako je definirano u Strategiji, to je vizija digitalizacije društva, javne uprave i gospodarstva Republike Hrvatske, zatim pripadajući strateški ciljevi i njihovi ključni pokazatelji učinka, a kako bi se isti ostvarili predložena su prioritetna područja djelovanja javnih politika. Kako navode, ova Strategija u sljedećem desetljeću pretpostavlja primjenu naprednih tehnologija kao što su 5G/6G, umjetna inteligencija (engl. artificial intelligence – AI), strojno učenje (engl. machine learning), računarstvo u oblaku (engl. cloud computing), tehnologija velikih podataka (engl. Big data) i tehnologija lančanih blokova (engl. blockchain) u javnom i privatnom sektoru, ali i ostaje otvorena za implementaciju nekih budućih disruptivnih tehnologija koje će se pojaviti u promatranom periodu.

Hrvatski napori digitalizacije već su osjetni u raznim sferama javnog života, kao i školstva, zdravstva i birokracije, a napredak će biti samo veći. A za više informacija o digitalnom obrazovanju i Akcijskom planu možete pratiti i @EUDigitalEdu za najnovije vijesti kao i platformu Akcijskog plana

Sectors
Councils
Areas
Categories