Terms of use

1. PREDMET UVJETA KORIŠTENJA

1.1.  Ovim uvjetima korištenja Inovacijske web platforme (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), uređuju se uvjeti korištenja između pružatelja usluga Inovacijske web platforme Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, Rooseveltov trg 2, OIB: 85167032587 (u nastavku: Pružatelj usluge) i korisnika Inovacijske web platforme.

1.2. Uvjetima korištenja uređuju se registracija na platformu i uvjeti korištenja platforme, korisnička podrška, zasnivanje, trajanje i prestanak korisničkog odnosa.

1.3. Registracijom na platformu korisnici prihvaćaju uvjete korištenja usluga platforme utvrđene ovim Uvjetima korištenja.

1.4. Uvjeti korištenja predstavljaju listu ugovornih odredbi koji su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (Narodne novine, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15), koje su obvezujuće kao ugovorne odredbe.

1.5. Na sva pitanja koja nisu uređena Uvjetima korištenja, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) i pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

1.6. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja korisnici i pružatelj usluge potvrđuju da će eventualne sporove iz ovog pravnog posla rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

 

2. POJMOVI

2.1. Pojmovi korišteni u ovim Uvjetima korištenja imaju sljedeće značenje:

 • HGK - Hrvatska gospodarska komora
 • IRI - Istraživanje, razvoj i inovacije
 • IVI - Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske
 • MGPO - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • NIS - Nacionalni inovacijski sustav
 • NIV - Nacionalno inovacijsko vijeće
 • TIV - Tematsko inovacijsko vijeće
 • TPP - Tematsko prioritetno područje
 • TT - Tehničko tajništvo
 • MSP – mali i srednji poduzetnik

 

3. OPIS INOVACIJSKE WEB PLATFORME

3.1. INOVACIJSKA WEB PLATFORMA je platforma koja omogućava uvezivanje i komunikaciju svih ključnih elemenata i dionika inovacijskog sustava, odnosno stvaranje središnje kontaktne točke koja će objedinjavati sve informacije iz područja istraživanja, razvoja i inovacija.

3.2. Inovacijska platforma sastoji se od javnog dijela i zaštićenog dijela.

3.3. Korištenje javnog dijela ograničeno je na sljedeće:

 • Informiranje se o Inovacijskom sustavu RH
 • Informiranje se o Inovacijskoj web platformi
 • Pregledavanje vijesti (obavijesti i novosti)
 • Pregledavanje popisa članova vijeća unutar inovacijskog sustava
 • Pregledavanje popisa dionika inovacijskog sustava
 • Slanje zahtjeva za članstvom u TIV-u
 • Pregledavanje tržišta ideja i objavljivanje ideja
 • Sudjelovanje u anketama
 • Pregledavanje kalendara događanja
 • Korištenje poveznica prema usluzi za webinare te ostalih poveznica
 • Pregledavanje odgovora na najčešće postavljena pitanja
 • Prijavljivanje na novosti (engl. newsletter)
 • Korištenje tražilica i filtera
 • Slanje upita putem kontakt forme
 • Pregledavanje i preuzimanje dostupnih dokumenata i publikacija
 • Pregledavanje informacija o mogućnostima financiranja

 

3.4. Zaštićeni dio sastoji se od sljedećih dijelova:

 • NIV
 • IVI
 • TIV-ova:
 • TIV za zdravlje i kvalitetu života
 • TIV za energiju i održivi okoliš
 • TIV za promet i mobilnost
 • TIV za sigurnost
 • TIV za hranu i bioekonomiju

 

4. KORISNICI INOVACIJSKE WEB PLATFORME

4.1.  Neregistrirani korisnik – neimenovani korisnik kojem je omogućeno pregledavanje sadržaja namijenjenih za neregistrirane korisnike, odnosno sadržaja koji je javno dostupan i objavljen. Neregistrirani korisnik registracijom postaje registrirani korisnik.

4.2. Registrirani korisnik je korisnik kojem je omogućen pristup zaštićenom dijelu Inovacijske platforme.

Korisnik se registrira kao registrirani korisnik ispunjavanjem i dostavom prijave,  prihvaćenjem ovih Uvjeta korištenja i dostavom Izjave o tajnosti podataka.

4.3. Registrirani korisnici su:

 • Djelatnik MGPO-a
 • Član NIV-a
 • Tajnik tehničkog tajništva NIV-a pri HAMAG BICRO-u
 • Član IVI-ja
 • Tajnik tehničkog tajništva IVI-ja pri HAMAG-BICRO-u;
 • Predsjednik TIV-a za zdravlje i kvalitetu života
 • Zamjenik TIV-a za zdravlje i kvalitetu života
 • Predsjednik TIV-a za energiju i održivi okoliš
 • Zamjenik TIV za energiju i održivi okoliš
 • Predsjednik TIV-a za promet i mobilnost
 • Zamjenik TIV-a za promet i mobilnost
 • Predsjednik TIV-a za sigurnost
 • Zamjenik TIV za sigurnost
 • Predsjednik TIV-a za hranu i bioekonomiju
 • Zamjenik TIV-a za hranu i bioekonomiju
 • Član TIV-a za zdravlje i kvalitetu života
 • Član TIV-a za energiju i održivi okoliš
 • Član TIV-a za promet i mobilnost
 • Član TIV-a za sigurnost
 • Član TIV-a za hranu i bioekonomiju
 • Tajnik tehničkog tajništva TIV-a pri HGK
 • Web urednik

4.2. Registracijom, Korisnici prihvaćaju Uvjete korištenja te su upoznati sa svim mogućnostima i ograničenjima Inovacijske web platforme.

4.3. Korisničko ime registriranog korisnika je adresa e-pošte koju je korisnik dostavio prilikom prijave za članstvo i registraciju. Adresa e-pošte je jedinstvena, odnosno ne mogu dva ili više korisnika pristupati platformi s istom adresom e-pošte.

4.4. Korisnik se prijavljuje u Inovacijsku web platformu s korisničkim imenom i lozinkom. Uspješnom prijavom registrirani korisnik ulazi u zaštićeni dio Inovacijske web platforme.

4.5. Ako Korisnik zaboravi korisničko ime i/ili lozinku putem Inovacijske web platforme može poslati zahtjev za promjenom korisničkog imena i/ili lozinke. Korisničko ime i/ili lozinka spremljeni u Inovacijskoj web platformi šalju se na e-poštu registriranu u profilu korisnika.

4.6. Registrirani korisnik može putem svog profila promijeniti i/ili, po potrebi, zatražiti novu lozinku.

4.7. Registrirani korisnici obvezuju da korisničko ime i lozinku neće prenositi na treće osobe niti trećim osobama omogućiti njihovo korištenje.

4.8. Ukoliko postoji osnovana sumnja da registrirani korisnik zloupotrebljava dodijeljenu lozinku, odgovarat će za štetu koja bi takvom upotrebom mogla nastati Pružatelju usluge te mu, u tom slučaju, Pružatelj usluge ima pravo ograničiti ili obustaviti pravo korištenja uslugama Inovacijske web platforme.

4.9. Pružatelj usluge ima pravo odbiti zahtjev za registracijom u slučaju kada:

a) podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za status korisnika sukladno Uvjetima korištenja

b) podnositelj zahtjeva nije uredno ispunio prijavu

c) se prilikom odobravanja registracije pojavi sumnja u istinitost i potpunost podataka korisnika

d) postoji sumnja da korisnik zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebe usluge ili omogućava zlouporabu od strane trećih osoba.

 

5. PROFILI KORISNIKA

5.1. Profilima korisnika na Inovacijskoj web platformi upravljaju tajnici tehničkih tajništva (TT) NIV-a, IVI-ja, TIV-ova te djelatnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

5.2. Tajnici tehničkih tajništva i djelatnici MGPO-a mogu napraviti izmjene nad svim podacima u profilima korisnika za koje imaju ovlasti. Ovlasti su definirane na način da:

 • TT NIV-a upravlja korisnicima NIV-a
 • TT IVI-ja upravlja korisnicima IVI-ja
 • TT TIV-a upravlja korisnicima TIV-ova:
  • TIV za zdravlje i kvalitetu života
  • TIV za energiju i održivi okoliš,
  • TIV za promet i mobilnost,
  • TIV za sigurnost,
  • TIV za hranu i bioekonomiju
 • MGPO upravlja svim korisnicima.

5.3. Registrirani korisnik može mijenjati određene vlastite podatke unesene u svojem profilu i to ime i prezime, telefonski broj i lozinku.

 

6. KORIŠTENJE INOVACIJSKE WEB PLATFORME

6.1. Na korištenje Inovacijske web platforme primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja te pristup i korištenje Inovacijske web platforme ovisi o prihvaćanju uvjeta korištenja Platforme i dostave izjave o tajnosti podataka.

6.2. Korisnik je suglasan i prihvaća da Pružatelj usluge neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Korisnikovog propusta u postupanju u skladu s uvjetima korištenja.

6.3. Korisnik koji koristi usluge Inovacijske web platforme bit će odgovoran za eventualnu štetu koja bi mogla nastati ukoliko se sa korištenjem platforme postupa protivno uvjetima korištenja ili pozitivnim propisima.

6.4. Korisnici na vlastitu odgovornost koriste podatke objavljene na Inovacijskoj web platformi te snose odgovornost za upotrebu podataka u pravnim i poslovnim odnosima.

6.5. Prije poduzimanja bilo kakvih pravnih ili poslovnih djelovanja prema trećim osobama, Korisnici su dužni verificirati točnost podataka objavljenih na Inovacijskoj web platformi.

6.6. Mišljenja dostavljena putem korištenja usluga su isključivo informativnog karaktera te ni na koji način ne obvezuju Pružatelja usluge.

6.7. Podaci, pokazatelji, analize te statistike objavljene putem Inovacijske web platforme, informativne su prirode te se prilikom poduzimanja konkretnih poslovnih odluka preporuča poduzeti i druge uobičajene metode procjene i provjere.

6.8. Pružatelj usluga otklanja svaku odgovornost glede posljedice poduzimanja ili nepoduzimanja pravnih, poslovnih i drugih procjena, odluka i drugih dispozicija.

6.9. Podaci i dokumenti objavljeni na Inovacijskoj web platformi smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za osobnu uporabu, uz poštivanje autorskih prava i drugih srodnih prava Pružatelja usluga. Pravne posljedice koje proizađu iz eventualne neovlaštene upotrebe podataka snosit će Korisnik koji poduzme takvu neovlaštenu upotrebu.

6.10. Korisnici se obvezuju bilo koje podatke objavljene na Inovacijskoj web platformi koristiti pridržavajući se načela savjesnosti i poštenja te pažnjom dobrog gospodarstvenika odnosno pažnjom dobrog domaćina te da svojim postupcima neće nanositi štetu Pružatelju usluga.

6.11. U slučaju da bilo koja treća osoba ili državna institucija pokrene sudski ili kakav drugi postupak protiv Pružatelja usluge radi bilo koje dispozicije Korisnika temeljene na objavljenim podacima, Korisnici se obvezuju otkloniti sve posljedice koje iz toga mogu proizaći za Pružatelja usluge te ukoliko je moguće, stupiti u takvom postupku umjesto Pružatelja usluge ili uz njega.

 

7. ČLANSTVO U TIV-U

7.1. Neregistrirani korisnik može iskazati interes za pristupanje u članstvo TIV-a, putem web forme Inovacijske web platforme.

7.2. Putem web forme Korisnik:

 • Popunjava Iskaz interesa za članstvom
 • Popunjava Životopis
 • Prihvaća obradu osobnih podataka
 • Prilaže sljedeće dokumente:
  • Izjavu osobe ovlaštene za zastupanje
  • Izjavu o istinitosti i točnosti podataka iz Životopisa
  • Službene računovodstvene dokumente/financijska izvješća (samo za poslovne subjekte koji imaju izdatke za istraživanje i razvoj)
  • Dokaz za planirano pokretanje aktivnosti istraživanja i razvoja (za poslovne subjekte koja još nemaju izdatke za istraživanje i razvoj)
  • Dokaz o osiguranom financiranju (samo za novoosnovani MSP)
  • Dokaz o dodijeljenom međunarodnom ili domaćem priznanju u području inovacija (samo za mlade inovatore)
  • Dokaz o projektima i radovima

7.3. Korisnik odabire vrstu forme kojom iskazuje interes, tj. odabire vrstu organizacije koju će predstavljati. Odabire između sljedećih vrsta:

 • članstvo u TIV-u za organizacije i udruženja poslovnih subjekata
 • članstvo u TIV-u za predstavnika poduzeća
 • članstvo u TIV-u za znanstveno-istraživačke organizacije

7.4. Na temelju bodovanja dostavljene dokumentacije IVI odobrava ili odbija zahtjev za iskazom interesa.

Ako je zahtjev pozitivno ocijenjen tehničko tajništvo TIV-a otvara profil korisnika na Inovacijskoj web platformi.

Ako je zahtjev negativno ocijenjen tehničko tajništvo TIV-a šalje odgovor javnom korisniku e-poštom.

7.5. Zahtjevi se ocjenjuju na temelju ukupnog broja bodova, sukladno Metodologiji izbora članova Tematskih inovacijskih vijeća.

7.6. Metodologija izbora članova Tematskih inovacijskih vijeća dostupna je podnositeljima zahtjeva u trenutku ispunjavanja forme za iskaz interesa.

 

8. TRŽIŠTE IDEJA

8.1. Tržište ideja (engl. market place) je mjesto na kojemu korisnici mogu objavljivati inovacijske ideje. Svaki korisnik može objaviti ideju.

Objavljene ideje mogu biti vidljive:

 • unutar zaštićenog dijela Inovacijske web platforme svim registriranim korisnicima. Vidljive su sve informacije koje je korisnik objavio uz inovacijsku ideju uključujući i dokumente.
 • na javnom dijelu Inovacijske web platforme. U tom slučaju vidljive su samo osnovne informacije o ideji bez priloženih dokumenata.

8.2. Prilikom objave ideje registrirani korisnik odabire na kojem dijelu (zaštićeni i javni dio) će ideja biti vidljiva.

8.3. Kada registrirani korisnik odabere objavu ideje u zaštićenom dijelu ideja se automatski objavljuje u zaštićenom dijelu.

Ideja koja je objavljena na zaštićenom dijelu može biti objavljena na javnom dijelu samo ako glavni administrator omogući takvu objavu te ako je odobri web urednik.

Ako objava na javnom dijelu nije omogućena, Korisnik je može objaviti na javnom dijelu ako odabere opciju objave na javnom dijelu.

 

9. RASPRAVA I KOMENTARI

9.1. Inovacijska web platforma omogućava Korisnicima razmjenu mišljenja o sadržaju određenih dokumenata.

9.2. Korisnici mogu sudjelovati u raspravi davanjem vlastitih komentara. Pružatelj usluge ne odgovara za istinitost, točnost i potpunost informacija koje se dostavljaju putem komentara.

9.3. Zabranjeno je svako vrijeđanje, omalovažavanje,

Rasprava i mogućnost dostave komentara vremenski su ograničeni, te po isteku predviđenog vremena, rasprava se arhivira. Arhivirana rasprava dostupna je za pregled ali nije više moguće komentirati arhiviranu raspravu.

 

10. FORUM

10.1. Forum se sastoji od tema koje otvaraju i započinju korisnici. Svaka tema ima svoju diskusiju u kojoj se sudjeluje pisanjem, odnosno objavljivanjem poruke.

10.2. Svi razgovori/diskusije ostaju sačuvani na forumu dok ih ne obrišu tajnici tehničkog tajništva ili djelatnik MGPO-a.

10.3. Tajnici TT-a te djelatnici MGPO-a mogu određenu kategoriju i / ili temu arhivirati.

10.4. Kada je tema ili kategorija arhivirana svi registrirani korisnici više ne mogu ništa uređivati po tim temama ili kategorijama već ih samo mogu pregledati.

10.5. Prilikom objavljivanja poruka osim teksta korisnik ima mogućnosti prilaganja dokumenata.

10.6. Prilikom brisanja kategorije brišu se i sve teme i poruke koje pripadaju toj kategoriji, odnosno temi.

10.7. Poruke na Forumu predstavljaju isključivo stavove i mišljenja autora poruka, a ne Pružatelja usluga ili administratora Foruma. Pružatelj usluga ne odgovara za sadržaj poruka niti za stavove iznesene u njima.

10.8. Savjete, informacije i dokumente iz postova drugih korisnika, Korisnici koriste na vlastitu odgvornost te Pružatelj usluga ni na koji način ne odgovara za eventualnu tako nastalu štetu.

10.9. Na Forumu je zabranjeno:

 1. kršenje zakona Republike Hrvatske (pozivanje na mržnju ili diskriminaciju, opravdavanje ili veličanje kaznenih dijela, kršenje autorskih prava te pedofiliju, mučenje životinja i sl.)
 2. reklamiranje usluga i proizvoda bez dozvole administratora
 3. „postanje“ nepotrebnih i nepoželjnih informacija, informacija nevezanih za temu, „postanje“ na način neprimjeren forumu ili „postanje“ na način koji smanjuje čitljivost foruma
 4. vrijeđanje sugovornika, namjerno provociranje svađe na osobnom nivou, nekonstruktivnih nacionalnih, vjerskih i sličnih sukoba
 5. objavljivanje privatnih poruka.

 

11. KORISNIČKA PODRŠKA

11.1. Pružatelj usluge održava Inovacijsku web platformu tako da je ista dostupna, u pravilu, 24 sata na dan, sve dane u godini. Pružatelj usluge pridržava pravo da pri sumnji na zloupotrebu korištenja platforme ograniči ili prekine korištenje Inovacijske web platforme za pojedinog korisnika.

11.2. Pružatelj usluge nastoji cijelo vrijeme osigurati tehničke uvjete koji Korisnicima omogućavaju neometano korištenje Inovacijske web platforme. Zbog tehničkih razloga, za potrebe održavanja ili zamjene opreme, Pružatelj usluge pridržava pravo kraćeg prekida pravila stalne dostupnosti Inovacijske web platforme.

11.3. Korisnici nemaju pravo na jednostrani raskid ukoliko usluge ne budu dostupne na određenim mjestima ili u određeno doba.

11.4. Odgovornost Pružatelja usluge za moguću štetu ili neugodnost, koja bi zbog tehničkih razloga Korisniku nastala zbog prekida rada Inovacijske web platforme odnosno otežanog pristupa do njega, u cijelosti je isključena.

 

12. VIŠA SILA

12.1. Pružatelj usluge ne odgovara za bilo kakvu štetu, kašnjenje ili nedostatke koji su posljedica više sile ili događaja koji se nisu mogli predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

 

13. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

13.1. Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na Korisnika čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; Korisnik čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog Korisnika, a koji se sukladno ovim Uvjetima korištenja prikupljaju prilikom registracije korisnika ili drugog oblika kontaktiranja korisnika.

13.2. Pružatelj usluge prikuplja osobne podatke sudjelovanja u radu NIV-a, IVI-ja, TIV-a i radnih tijela TIV-a.

13.3. Zasnivanjem korisničkog odnosa Korisnik u cijelosti suglasan da će se svi podaci koji predstavljaju osobne podatke obrađivati u svrhe utvrđene prethodnim stavkom dok za to postoji svrha.

13.4. Podnošenjem prijave za registraciju Korisnik potvrđuje svoju izričitu suglasnost i potvrdu da je pročitao i razumio ove Uvjete korištenja kao i da je upoznat sa svrhom obrade podataka koji se smatraju osobnim podacima.

13.5. U slučaju prestanka korištenja usluge, Pružatelj usluge se obvezuje brisati sve osobne podatke prikupljene od korisnika za koje ne postoji zakonita svrha obrade.

13.6. Pružatelj usluge je ovlašten čuvati osobne podatke, prikupljene u svrhu ispunjavanja ugovorne obveze, u statističke svrhe i nakon prestanka ugovornog odnosa uz poduzimanje svih potrebnih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu osobnih podataka.

13. 7. Opća uredba regulira obradu i zaštitu osobnih podataka, među ostalim, i prava koja ispitanik može ostvariti:

13. 7. 1. Pravo na pristup (Članak 15) – u svakom trenutku ispitanik može kontaktirati HGK te dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci i ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup njima.

13. 7. 2. Pravo na ispravak (Članak 16) – ako se obrađuju osobni podaci koji su netočni, u bilo kojem trenutku može se zatražiti ispravak, a ako su oni nepotpuni, mogu se dopuniti.

13. 7. 3. Pravo na brisanje (Članak 17) – ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose ako ih je HGK nezakonito obradio ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. uzimajući u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi ostvarivanja pravnih zahtjeva.

13. 7. 4. Pravo na ograničenje obrade (Članak 18) – može se od HGK zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka.

13. 7. 5. Pravo na prenosivost podataka (Članak 20) – ispitanik ima pravo dobiti osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.

13. 7. 6. Pravo na prigovor (Članak 21) – u svakom trenutku može se uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako se obrada temelji na legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga.

13. 7. 7. Pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje) (Članak 22) – ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.

13. 7. 8. Pravo na pritužbu – ako se smatra da je obradom osobnih podataka prekršena Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća ili drugi propisi u vezi sa zaštitom osobnih podataka.

13.8. Za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

13.9. Radi ostvarenja prava ispitanika čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, omogućeno je ostvarivanje prava ispitanika preuzimanjem obrazaca, njihovim ispunjavanjem i dostavom u HGK ili županijske komore. Obrasce možete preuzeti na www.hgk.hr/zastitapodataka 

13.10. Na zaštitu osobnih podataka ispitanika na odgovarajući način se primjenjuju opći akti pružatelja usluge kojima je uređeno pitanje zaštite osobnih podataka.

13.11. Za sva pitanja u vezi s primjenom Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka korisnik se ima pravo obratiti na adresu elektroničke pošte: zastitapodataka@hgk.hr ili na broj telefona: 01/4561 555.

 

14. IZMJENA UVJETA KORIŠTENJA

14.1. Pružatelj usluge zadržava pravo izmjene sadržaja internetske stranice Inovacijske web platforme i odriče se odgovornosti za bilo kakve posljedice takvih izmjena.

14.2.. Pružatelj usluge zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, a o svakoj izmjeni korisnici će biti pravovremeno i primjereno obaviješteni.

14.3. Ako se izmijene Uvjeti korištenja Korisnik iste mora prihvatiti. Ako ih ne prihvati prestaje biti Registrirani korisnik.

 

15. TRAJANJE PRIMJENE UVJETA KORIŠTENJA

 

Uvjeti korištenja prestaju otkazom jedne od ugovornih strana i prestankom svojstva registriranog korisnika.

 

Sectors
Councils
Areas
Categories