Inovacije - odgovor na potrebe tržišta

News
Inovacijska platforma - rješenje za potrebe tržišta za inovacijom

Inovacijska platforma - rješenje za potrebe tržišta za inovacijom

19.12.2022.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Sigurnost

ICT

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

Javni sektor

HGK

Inovacije i inovatori 

Rječnik definira termin inovacija (latinski innovatio) kao novinu, prinovu, novotariju; obnovu, promjenu; uvođenje novih sustava i mjerila; razvoj i primjenu novih rješenja, proizvoda, procesa, postupaka.

Inovacija može biti potpuna novina ili poboljšanje te unaprjeđenje već postojećeg rješenja. Najčešće nastaje kao rezultat istraživačkih i razvojnih djelovanja. 

Pravno se štiti kao intelektualno vlasništvo, što podrazumijeva kako se može i plasirati kao proizvod na tržište. Upravo iz tog razloga inovacija je važan kotač u pokretanju gospodarstva, ekonomije kao i poduzetničkog uspjeha. 

Republici Hrvatskoj i Hrvatima inovacije nisu strane. Dapače, brojni su hrvatski inovatori ostavili svoj trag u povijesti. Nikola Tesla, Slavoljub Penkala, Faust Vrančić, Lavoslava Ružička samo su neki od povijesnih inovatora koji su ostavili značajni trag za cijeli svijet. 

U modernom dobu brojne su tvrtke i pojedinci koji su iznijeli suvremene inovacije, znanstvena i tehnološka rješenja te ostavili pozitivan utjecaj na društvo. 

Važnost inovacija

Zašto su inovacije tako važne?

Poznati citat Alberta Einsteina govori o važnosti inovativnosti, čak ispred logike. “Logika će vas odvesti od A do B. Mašta će vas odvesti gdje god to poželite.” 

Ulaganje u istraživanja i inovacije pokretač je gospodarstva države. Europska unija upravo iz tog razloga ulaže u snažnije povezivanje zemalja članica na zajedničkom području inovativnosti te suradnji na zelenoj i digitalnoj transformaciji. 

Inovacija je pogled u budućnost, a priprema za buduće izazove priprema je za opstanak i prosperitet društva.

Tako se inovativnost zaista shvaća kao glavni strateški cilj budućih ulaganja EU. S ekonomske strane, poticanje inovativnosti omogućuje i globalnu tržišnu konkurentnost. Novo uspješno rješenje u praksi znači bolji standard i poziciju milijuna ljudi diljem Europe i svijeta. 

Drugim riječima, možemo reći kako je ekonomski razvoj zapravo neostvariv bez poticanja poduzetništva i inovacija. A kako su poduzetničke inovacije one koje mogu najbrže potaknuti ekonomski rast i razvoj, privatno poduzeće utječe na lokalno, nacionalno, ali i svjetsko gospodarstvo.

Poduzetništvo je takva priroda posla, a posebice tehnološko poduzetništvo, koje zaista i mora biti inovativno kako bi opstalo. Poduzetnici su tako često inovatori koji razmišljaju na bazi problem-rješenje. 

Inovativnost je stoga najvrjedniji resurs i njegovo poticanje može odlučiti uspjeh poslovanja. Produktivnost, konkurentnost, prilagodba, sposobnost snalaženja  i u konačnici profit, sve to čini inovativnost i poduzetništvo neodvojivim entitetima. 

Stoga ne čudi što nedovoljno ulaganje u inovativnost za sobom automatski nosi i nedovoljnu razvijenost poduzetništva te gospodarsku i ekonomsku konkurentnost. 

Kako bi potaknuli ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije kao pokretače gospodarstva pokrenuta je i Inovacijska platforma. 

Hrvatska razina inovativnosti i konkurentnosti zemalja diljem svijeta dva su povezana termina i kao takva ih je važno proučavati.

Nažalost, prema WIPO-ovom Globalnom inovacijskom indeksu za 2022. godinu Hrvatska je nazadovala. Neki od pokazatelja u kojima Hrvatska bilježi najslabije rezultate izdvajaju se stanje razvoja i dubine klastera, suradnja sveučilišta i industrije u istraživanju i razvoju kao i javna politika poduzetništva i kulture. 

S druge strane, Hrvatska bilježi najbolje rezultate u omjeru učenika i nastavnika u sekundarnom obrazovanju, kao i u izvozu kulturnih i kreativnih usluga, znanstvenih i stručnih članaka, proizvodnji medija te izdavanja ISO certifikata 9001.

Ono što se da zaključiti je kako Hrvatska ima dobre temelje znanja i stručnosti, ali joj nedostaje kohezija suradnje kako bi se inovativnost i konkurentnost razvijale i realizirale. 

Inovacijska platforma kao jedno od rješenja za poticanje inovativnosti 

Upravo iz gore navedenih razloga, Inovacijska platforma nastala je kao rješenje za lakšu organizaciju, dolaženje do informacija, povezivanje javnih i privatnih sektora te u konačnici okupljanje svih važnih dionika za realizaciju inovativnosti. 

Središnje je mjesto za razmjenu informacija i suradnju Nacionalnog inovacijskog sustava RH. Cilj Inovacijske platforme je tako potaknuti rast i razvoj gospodarstva te povećati produktivnost i suradnju poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora. 

 

Korištenjem platforme olakšana je komunikacija, umrežavanje, suradnja, informiranje o aktualnim natječajima i relevantnim podatcima, kao i distribucija potrebne dokumentacije. Platforma nije rezervirana samo za stručnjake. 

Ona je korisna i građanima, javnom, poslovnom te znanstveno-istraživačkom sektoru.  

Zanimljiv dio ovog projekta svakako je Tržište ideja, gdje je lako pronaći suradnika na projektu istog interesa, ili ponuditi pomoć, kao i predložiti novu projektnu ideju. To uključuje i izvore financiranja te umrežavanje s institucijama RH. 

Na platformu se jednostavno uključiti kao organizacija i udruženje, poduzeće ili znanstveno-istraživačka organizacija. 

Također je važno napomenuti kako brojne hrvatske tvrtke prednjače u tehnološkim rješenjima te su nagrađivane i poznate u cijelom svijetu. 

No kako Hrvatska ne broji velik broj stanovnika u usporedbi s nekim drugim europskim državama, svakako je važno potaknuti suradnju poslovnog, znanstveno-istraživačkog i javnog sektora.

Hrvatska je zemlja dobrog znanja i inovacijskog potencijala te se u 2023.oj očekuje bolje iskorištavanje tog potencijala, čemu bi svakako trebali pridonijeti programi Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te Integrirani teritorijalni program 2021.-2027

Sectors
Councils
Areas
Categories