Projekt BLUEAIR

News
Projekt Blueair

Projekt Blueair

01.06.2021.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Sigurnost

Hrana i bioekonomija

KET

ICT

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

Javni sektor

TIV

HGK

U Jadransko-jonskoj regiji inovacijske politike plavog rasta obilježene su fragmentarnošću, s naprednijim i zaostalijim regijama koje u svojim inovacijskim strategijama traže zajednički pristup zasnovan na znanju kako bi poboljšale rast plavog sektora na svojim teritorijima.Regije i zemlje koje dijele ista mora i rijeke trebaju usklađene politike plavog rasta za planiranje budućih inovacijskih inicijativa u područjima poput pomorskog prometa, zagađenja voda, energetske povezanosti, zaštite morskog okoliša, promicanja održivog turizma i drugih.

Cilj projekta BLUEAIR (punog naziva Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3) je jačanje institucionalnih kapaciteta teritorija ADRION-a (jadransko-jonskog područja) u definiciji zajedničke politike pametnih specijalizacija (S3) u plavom rastu i jamčenje usklađenosti lokalnih inicijativa sa strategijom EUSAIR (EU Strategy for the Adriatic-Ionian Region – EUSAIR)  kroz razvoj makroregionalne strategije pametne specijalizacije (S3) plavog rasta i uspostavljanje namjenske inovacijske zajednice. Koordiniranim pristupom poboljšat će se administrativni kapaciteti, inovativnost i ekonomski razvoj za uključene teritorije, kao i za cijelo područje ADRION-a.

Poboljšanje kompetencija inovacijskih aktera na području plavog rasta, identificiranje sektora od makroregionalnog interesa, iskorištavanje potencijala za transnacionalnu suradnju, podrška razvoju jedinstvenog makroregionalne S3 plavoga rasta za Jadransko-jonsku regiju, ciljevi su koji će se postići uključenjem aktera po principu četverostruke zavojnice, koji će sudjelovati u definiciji zajedničke strateške vizije putem omogućavanja alata, inicijativa za izgradnju kapaciteta i učinkovitih EDP praksi i instrumenata. S podrškom znanstvenih stručnjaka i tehničke dokumentacije, BLUEAIR navedenim akterima nudi pogled u buduće scenarije sektora plavog rasta koji će im omogućiti iskorištavanje transnacionalnih mogućnosti sektora.

Glavni cilj projekta BLUE AIR je jačanje institucionalnih kapaciteta ADRION država i regija u definiciji zajedničkog pristupa provedbi politika S3 o plavom rastu na makroregionalnoj razini.

Više o projektu pronađite na POVEZNICI.

Sectors
Councils
Areas
Categories