Oslobađanje potencijala: Europski socijalni fond+ osnažuje europske građane

News
ESF+ fond

Europski socijalni fond+ osnažuje europske građane

14.06.2023.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Sigurnost

Hrana i bioekonomija

KET

ICT

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

Javni sektor

HGK

Razumijevanje Europskog socijalnog fonda

Europski socijalni fond primarni je financijski instrument EU za društveni boljitak i zapošljavanje. 

Pokrenut 1957. godine, ESF ima za cilj smanjiti razlike među državama članicama EU-a i ojačati društvenu i gospodarsku koheziju. Fond osigurava financijska sredstva nacionalnim i regionalnim inicijativama usmjerenim na povećanje zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti. Uz dugoročnu viziju, ESF ulaže u ljudski kapital, osnažujući pojedince i zajednice da ostvare svoj puni potencijal. 

Uz dugoročnu viziju, ESF ulaže u ljudski kapital, osnažujući pojedince i zajednice da ostvare svoj puni potencijal. Danas je to Europski socijalni fond plus (ESF+), a glavni je instrument Europske unije za ulaganje u ljude. Oko 99,3 milijarde eura iznos je za razdoblje fonda 2021. – 2027.

Glavni cilj ulaganja za razdoblje fonda 2021.-2027. je, kako navode, ojačati ekonomiju i društvo kroz postizanje više razine zaposlenosti, aktivnosti i jačanja vještina radne snage, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja povezanog s tržištem rada, s naglaskom na strukovno obrazovanje, snažnog sustava socijalne zaštite te kvalitetnih i dostupnih socijalnih i zdravstvenih usluga, uključujući usluga dugotrajne skrbi.

Posebna je pažnja posvećena osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, kao i djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, mlade i ostale ranjive skupine, s ciljem bolje ravnopravnosti u društvu.

Nastavit će znatno doprinositi socijalnim i obrazovnim politikama EU te politikama u području zapošljavanja i vještina, uključujući strukturne reforme u tim područjima, a poglavito potrebe nakon krize nastale kao posljedica COVID-19 virusa. Države članice upravljaju ovim fondom, a Europska komisija nadzire njegov rad. 

Tako je fond ključan dio oporavka Europe, a s tri osnovna cilja poboljšanja - društvene uključenosti, edukacije i vještina te zapošljavanja. 

Financiranje se odvija u dva okvira ili smjera:

  • ESF+ direkt (EaSI) koje se bavi tematskim područjem zapošljavanja i socijalne inovacije (EaSI), a za koje su izdvojena 762 milijuna eura.

  • Podijeljeno upravljanje koje provode države članice EU, a u partnerstvu s Europskom komisijom. Alocirana sredstva iznose oko 98,5 milijardi EUR za programsko razdoblje 2021. – 2027.

Osnovni ciljevi ESF+ fonda 

  1. Promicanje zapošljavanja

Jedan od primarnih ciljeva borba je protiv nezaposlenosti i poticanje mogućnosti zapošljavanja za europske građane. Ulaganjem u razvoj vještina, strukovno osposobljavanje i programe zapošljavanja, ESF ima za cilj povećati stopu zapošljavanja i premostiti jaz između posloprimca i poslodavca. Putem ciljanih inicijativa, ESF podupire otvaranje radnih mjesta, poduzetništvo i inovativna rješenja za rješavanje specifičnih izazova tržišta rada s kojima se suočavaju države članice.

  1. Poboljšanje obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Prepoznajući ključnu ulogu obrazovanja u osobnom razvoju i izgledima za karijeru, ESF stavlja snažan naglasak na promicanje obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Ulaže u inicijative koje poboljšavaju obrazovne sustave, podržavaju jednak pristup kvalitetnom obrazovanju i pružaju mogućnosti pojedincima za stjecanje novih vještina ili prekvalifikaciju za industrije u nastajanju. Putem ESF-a europski građani mogu steći znanja i kompetencije potrebne za snalaženje na tržištu rada koje se razvija.

  1. Poticanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva

Socijalna uključenost u središtu je misije ESF-a. Fond podupire inicijative čiji je cilj smanjenje siromaštva, borba protiv diskriminacije i promicanje jednakih mogućnosti za sve građane, uključujući marginalizirane skupine. Ulaganjem u projekte zajednice, socijalne usluge i inicijative koje osnažuju ranjivo stanovništvo, ESF radi na stvaranju inkluzivnijeg i pravednijeg društva diljem Europe. Kroz ove napore, pojedinci koji se suočavaju s društvenim preprekama mogu dobiti pristup osnovnim uslugama, razviti svoj potencijal i aktivno sudjelovati u društvu.

Osim usmjerenosti na individualno osnaživanje, ESF također doprinosi regionalnom razvoju i koheziji. Ulaganjem u projekte koji potiču lokalna gospodarstva, poboljšavaju infrastrukturu i podržavaju održivi razvoj, fond igra ključnu ulogu u smanjivanju regionalnih razlika. Putem strateških partnerstava i suradnje s regionalnim i lokalnim vlastima, ESF potiče uravnoteženi rast i harmonizaciju na europskim teritorijima.

Kako bi se osigurala učinkovitost i učinak programa financiranih iz ESF-a, uspostavljeni su rigorozni mehanizmi praćenja i evaluacije. Redovite procjene i izvješćivanje pomažu identificirati najbolje prakse, naučene lekcije i područja za poboljšanje. To omogućuje stalnu prilagodbu i usavršavanje inicijativa kako bi se maksimalno povećao utjecaj fonda na europske građane.

ESF+ fond i Hrvatska 

Europski socijalni fond predstavlja dokaz predanosti EU poticanju društvene uključenosti, zapošljavanja i osobnog razvoja. Ulaganjem u ljudski kapital, promicanjem zapošljavanja, unapređenjem obrazovanja i poticanjem društvene kohezije, ESF osnažuje europske građane da prevladaju izazove, oslobode svoj potencijal i izgrade svjetliju budućnost. Kako se ESF nastavlja razvijati i prilagođavati promjenjivim potrebama europskih društava, njegov će utjecaj nedvojbeno nastaviti oblikovati živote, zajednice i širu Europsku uniju.

I Republika Hrvatska također koristi sredstva iz ESF-a, pod nazivom Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Hrvatskoj je na raspolaganju oko 2,27 milijardi eura iz Europskog socijalnog fonda plus. 

U sedmogodišnjem razdoblju ciljeva, sredstva su alocirana za podizanje stope zaposlenosti, cjeloživotnog obrazovanja i manjeg rizika za one ugrožene od siromaštva.

Ulagat će se u:

  • tržište rada i zapošljavanje 

  • obrazovni sustav i prekvalifikaciju 

  • zdravstveni sustav

  • uspješne programe koji su doprinijeli radu s osobama s poteškoćama i djeci 

  • financijske instrumente za poduzetnike 

Jedna od popularnih točaka već su vaučeri za obrazovanje i prekvalifikaciju koje koristi sve više građana RH. Ključ ugroženih u zajednici svakako je usavršavanje i prekvalificiranje putem sredstava ESFa. 

Daljnja ulaganja u modernizaciju ekonomije, digitalizaciju i Zeleni plan također su širi dio ovih inicijativa, a sve s ciljem oporavljenje Europe i RH te zadovoljnijih građana i manje nejednakosti društva.  

 

Sectors
Councils
Areas
Categories