47 milijuna eura za zaštitu intelektualnog vlasništva MSP-ova, zelenu i digitalnu tranziciju

News
EU-ov fond za MSP-ove

EU-ov fond za MSP-ove

13.01.2022.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Sigurnost

Hrana i bioekonomija

KET

ICT

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

Javni sektor

NIV

IVI

TIV

HAMAG-BICRO

HGK

Komisija i Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo osnovali su novi EU-ov Fond za MSP-ove, iz kojega će se MSP-ovima sa sjedištem u EU-u nuditi vaučeri kako bi im se pomoglo u zaštiti njihovog intelektualnog vlasništva. To je drugi EU-ov Fond za MSP-ove sa sredstvima za oporavak od COVID-a 19 te za zelenu i digitalnu tranziciju u sljedeće tri godine (2022. – 2024.).

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Malo je lijepo, ali ako MSP-ovi žele rasti ili postati predvodnici u novim tehnologijama, moraju zaštititi svoje izume i kreacije, kao što to čine velika poduzeća. Nove ideje i stručno znanje glavna su dodana vrijednost koju ostvarujemo u EU-u. MSP-ovima će ova sredstva poslužiti da se suoče s iznimnim vremenima u kojima živimo te da ubuduće ostanu čvrsti i inovativni.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je: Neupitno je da su MSP-ovi posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19. No oni su okosnica našeg gospodarstva i naših ekosustava. Sredstvima iz Fonda financirat će se vrednovanje inovacija i kreativnosti u MSP-ovima. To je važno za dokapitalizaciju MSP-ova i poticanje zelene i digitalne tranzicije.

EU-ov Fond za MSP-ove, čiji proračun iznosi 47 milijuna eura, pružat će sljedeće usluge:

  • povrat 90 % naknada koje države članice naplaćuju za usluge preddijagnostičkog ispitivanja (IP Scan), koje pružaju opsežnu procjenu potreba MSP-a za zaštitom intelektualnog vlasništva, uzimajući u obzir potencijal inovativnosti njegove nematerijalne imovine;
  • povrat 75 % naknada koje naplaćuju uredi za intelektualno vlasništvo (uključujući nacionalne urede za intelektualno vlasništvo, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo i Ured Beneluksa za intelektualno vlasništvo) za registraciju žigova i dizajna;
  • povrat 50 % naknada koje naplaćuje Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo za dobivanje međunarodne zaštite žiga i dizajna;
  • povrat 50 % naknada koje naplaćuju nacionalni patentni uredi za registraciju patenata u 2022.;
  • Od 2023. moguća je potpora i za dodatne usluge, npr. djelomični povrat troškova pretraživanja ranijih patenata prije prijave patenta; pravne savjete o intelektualnom vlasništvu koje naplaćuju odvjetnici za intelektualno vlasništvo (za registraciju patenata, ugovore o licenciranju, procjenu vrijednosti intelektualnog vlasništva, troškove alternativnog rješavanja sporova itd.).

Kako bi zaštitili svoje inovacije, MSP-ovima je potreban fleksibilan paket instrumenata za zaštitu intelektualnog vlasništva i brzo financiranje. Stoga se novim EU-ovim Fondom za MSP-ove prvi put obuhvaćaju i patenti. Financijski doprinos Komisije, koji iznosi do 2 milijuna eura, u potpunosti će se usmjeriti na usluge koje se odnose na patente. MSP bi primjerice mogao podnijeti zahtjev za povrat naknade za registraciju za patentiranje izuma u državi članici.

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo upravljat će Fondom za MSP-ove putem poziva na podnošenje prijedloga. Prvi je poziv objavljen na internetskoj stranici Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo.

Kako bi se osiguralo pravedno i jednako postupanje s potencijalnim korisnicima te učinkovito upravljanje ovom inicijativom, zahtjev za bespovratna sredstva bit će otvoren tijekom razdoblja 2022. – 2024. Prijave će se pregledavati i ocjenjivati prema redoslijedu podnošenja. MSP-ovima koji nemaju iskustva u području intelektualnog vlasništva savjetujemo da se prvo prijave za uslugu preddijagnostičkog ispitivanja (IP Scan), a tek poslije za druge usluge.

Na Danima industrije EU-a (8. – 11. veljače 2022.) posebna sesija bit će posvećena Fondu za MSP-ove, čime će se MSP-ovima omogućiti da postavljaju pitanja stručnjacima koji upravljaju Fondom i da dobiju praktični vodič o prijavljivanju za različite usluge. Posebna sesija zakazana je za 11. veljače 2022. Ako se prijavite na Dane industrije EU-a, sesiju možete pratiti i internetskim putem.

Kontekst

EU mora povećati otpornost svojih MSP-ova kako bi im se omogućilo prevladavanje prepreka uzrokovanih bolešću COVID-19 i kako bi im se pomoglo u tranziciji na zelene i digitalne tehnologije. EU potencira vrijednost nematerijalne imovine koju njegova poduzeća stvaraju, razvijaju i dijele pomažući im da djelotvornije upravljaju tom imovinom te pružajući financijsku potporu i bolji pristup financiranju.

Komisija je u studenome 2020. objavila akcijski plan za intelektualno vlasništvo za oporavak i otpornost EU-a. Među prioritetima akcijskog plana Komisija se obvezala promicati djelotvornu upotrebu i uvođenje alata za intelektualno vlasništvo, posebno u MSP-ovima. Konkretno, Komisija je pružila financijsku potporu MSP-ovima pogođenima krizom uzrokovanom bolešću COVID-19, pomažući im da upravljaju svojim portfeljima intelektualnog vlasništva i prijeđu na zelene i digitalne tehnologije.

Komisija je 2021. zajedno s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo pokrenula prvi EU-ov Fond za MSP-ove, koji nudi povrat troškova za usluge preddijagnostičkog ispitivanja (IP Scan) i nacionalnih troškova registracije žigova i dizajna. Ukupna sredstva Fonda u iznosu od 6,8 milijuna eura raspodijeljena su među 12 989 MSP-ova iz svih 27 država članica. Ukupno je pruženo 28 065 usluga u prvoj godini početnog Fonda za MSP-ove, što pokazuje da se mjera pokazala vrlo uspješnom.

Više informacija

Fond za MSP-ove za 2022.

Fond za MSP-ove za 2022. – poziv na podnošenje prijedloga

Akcijski plan za intelektualno vlasništvo

Programi financiranja za MSP-ove

Dani industrije EU-a

Sectors
Councils
Areas
Categories