Pokreće se prvi regionalni fond za spajanje znanosti i biznisa u EU

News
Pokreće se prvi regionalni fond za spajanje znanosti i biznisa u EU

Pokreće se prvi regionalni fond za spajanje znanosti i biznisa u EU

27.07.2021.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Sigurnost

Hrana i bioekonomija

KET

ICT

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

Javni sektor

NIV

IVI

TIV

HAMAG-BICRO

HGK

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) danas je s Europskim investicijskim fondom (EIF) i SID bankom, slovenskom izvoznom i razvojnom bankom, potpisala ugovor kojim je uspostavljena prva regionalna platforma za pokretanje fonda za financiranje komercijalizacije inovativnih tehnoloških i znanstvenih rješenja hrvatskih i slovenskih sveučilišta, istraživačkih instituta i centara vrijednosti najmanje 40 milijuna eura.

Sredstva ove platforme, koju financiraju HBOR i SID banka svaki s iznosom od 10 milijuna eura te EIF s 20 milijuna eura, bit će uložena u osnivanje regionalnog fonda za transfer tehnologija, odnosno fonda rizičnog kapitala koji će financirati istraživačke projekte, razvoj tehnologija i intelektualnog vlasništva s potencijalnom visokom komercijalnom vrijednošću za gospodarstvo. Moći će se financirati projekti koje razvijaju hrvatska ili slovenska sveučilišta, istraživački instituti i centri, a koji su u fazi „Dokaza o konceptu“ (eng. Proof of Concept) te su im potrebna financijska sredstva za procjenu izvedivosti koncepta i prenošenje rezultata istraživanja u postupak komercijalizacije.

Više informacija pronađite OVDJE

Sectors
Councils
Areas
Categories