Organizacije i udruženja poslovnih subjekata Expressions of interest for TIV membership

Naziv organizacije ili udruženja poslovnih subjekata koja iskazuje interes te, ako je primjenjivo, naziv tematske ustrojstvene jedinice (granske udruge, zajednice ili sl.)
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
Broj članova koji djeluju u području TIV-a
Naziv Tematskog inovacijskog vijeća za koje se iskazuje interes.
Ime predloženog predstavnika
Prezime predloženog predstavnika
Telefonski broj predloženog predstavnika
Adresa e-pošte predloženog predstavnika
Stručna sprema predloženog predstavnika
Projekti Priložiti dokument s popisom projekata (naziv, svrha, razdoblje provedbe, uloga u provedbi IRI projekta) ukoliko imate profesionalno iskustvo u vođenju ili sudjelovanju u provedbi projekata iz područja istraživanja i razvoja relevantnih za pojedini TIV s jasnom naznakom o IRI projektima.
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
50 MB limit.
Allowed types: pdf jpg png doc docx ppt xls xlsx.
Predloženi predstavnik treba priložiti skeniranu, potpisanu i ovjerenu Izjavu.
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: pdf jpg png.
Predloženi predstavnik treba priložiti potpisanu i skeniranu Izjavu da su svi navedeni podatci iz Životopisa istiniti, točni i potpuni.
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: pdf jpg png.
Sectors
Councils
Areas
Categories

Korisnik u web obrascu za iskaz interesa popunjava podatke o organizaciji koju predstavlja i podatke iz životopisa.
 

Prije početka popunjavanja web obrasca za iskaz interesa korisnik mora pripremiti nekoliko priloga koje je potrebno priložiti tijekom popunjavanja web obrasca, a to su:
 

  • izjava osobe ovlaštene za zastupanje (korisnik preuzima obrazac s Inovacijske web platforme, te ga prilikom predaje iskaza interesa za članstvom prilaže popunjenog, potpisanog, ovjerenog i skeniranog)
  • izjava o istinitosti i točnosti podataka iz životopisa (korisnik preuzima obrazac s Inovacijske web platforme, te ga prilikom predaje iskaza interesa za članstvom prilaže popunjenog, potpisanog i skeniranog)
  • dokaz o projektima - popis projekata - naziv, svrha, razdoblje provedbe, uloga u provedbi IRI projekta

Na kraju web obrasca nalazi se tekst kojim se korisnika upozorava na obradu osobnih podataka i koji korisnik mora odabrati (kliknuti) i složiti se da je suglasan s dostavom osobnih podataka. Iskaz interesa se smatra poslanim kada je korisnik ispravno popunio obrazac, priložio sve potrebne priloge, označio suglasnost za obradu osobnih podataka i poslao iskaz interesa. U slučaju da korisnik nije popunio sva potrebna polja, priložio potrebne priloge i pristao na obradu osobnih podataka korisniku se javlja poruka da nije ispravno popunio obrazac te ga se traži dopuna.