Organizacije i udruženja poslovnih subjekata Iskaz interesa za članstvo u TIV-u

Naziv organizacije ili udruženja poslovnih subjekata koja iskazuje interes te, ako je primjenjivo, naziv tematske ustrojstvene jedinice (granske udruge, zajednice ili sl.)
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
Broj članova koji djeluju u području TIV-a
Naziv Tematskog inovacijskog vijeća za koje se iskazuje interes.
Ime predloženog predstavnika
Prezime predloženog predstavnika
Telefonski broj predloženog predstavnika
Adresa e-pošte predloženog predstavnika
Stručna sprema predloženog predstavnika
Projekti Priložiti dokument s popisom projekata (naziv, svrha, razdoblje provedbe, uloga u provedbi IRI projekta) ukoliko imate profesionalno iskustvo u vođenju ili sudjelovanju u provedbi projekata iz područja istraživanja i razvoja relevantnih za pojedini TIV s jasnom naznakom o IRI projektima.
U ovo se polje može učitati neograničen broj datoteka.
50 MB maksimalna veličina.
Dopušteni tipovi datoteka: pdf jpg png doc docx ppt xls xlsx.
Predloženi predstavnik treba priložiti skeniranu, potpisanu i ovjerenu Izjavu.
Odaberite samo jednu datoteku.
50 MB maksimalna veličina.
Dopušteni tipovi datoteka: pdf jpg png.
Predloženi predstavnik treba priložiti potpisanu i skeniranu Izjavu da su svi navedeni podatci iz Životopisa istiniti, točni i potpuni.
Odaberite samo jednu datoteku.
50 MB maksimalna veličina.
Dopušteni tipovi datoteka: pdf jpg png.
Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije

Korisnik u web obrascu za iskaz interesa popunjava podatke o organizaciji koju predstavlja i podatke iz životopisa.
 

Prije početka popunjavanja web obrasca za iskaz interesa korisnik mora pripremiti nekoliko priloga koje je potrebno priložiti tijekom popunjavanja web obrasca, a to su:
 

  • izjava osobe ovlaštene za zastupanje (korisnik preuzima obrazac s Inovacijske web platforme, te ga prilikom predaje iskaza interesa za članstvom prilaže popunjenog, potpisanog, ovjerenog i skeniranog)
  • izjava o istinitosti i točnosti podataka iz životopisa (korisnik preuzima obrazac s Inovacijske web platforme, te ga prilikom predaje iskaza interesa za članstvom prilaže popunjenog, potpisanog i skeniranog)
  • dokaz o projektima - popis projekata - naziv, svrha, razdoblje provedbe, uloga u provedbi IRI projekta

Na kraju web obrasca nalazi se tekst kojim se korisnika upozorava na obradu osobnih podataka i koji korisnik mora odabrati (kliknuti) i složiti se da je suglasan s dostavom osobnih podataka. Iskaz interesa se smatra poslanim kada je korisnik ispravno popunio obrazac, priložio sve potrebne priloge, označio suglasnost za obradu osobnih podataka i poslao iskaz interesa. U slučaju da korisnik nije popunio sva potrebna polja, priložio potrebne priloge i pristao na obradu osobnih podataka korisniku se javlja poruka da nije ispravno popunio obrazac te ga se traži dopuna.