Zašto se uključiti

Dionici nacionalnog inovacijskog sustava aktivno sudjeluju u kreiranju nacionalne inovacijske politike i stvaranju poticajnijeg okruženja za inovacije. Želite li biti aktivni dionik nacionalnog inovacijskog sustava i iskoristiti dodatne mogućnosti koje pruža inovacijska platforma – uključite se u rad Tematskih inovacijskih vijeća (TIV-ova). Uključivanjem u rad vijeća, postajete dio sustava u kojem poduzetnici i inovatori dobivaju podršku, razmjenjuju znanja, tehnologije i istraživanja u svrhu stvaranja dodane vrijednosti. Suradnjom između poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora potiče se istraživanje i razvoj te komercijalizacija i jačanje konkurentnosti na tržištu. U TIV-ovima je poslovni, ali i znanstveno-istraživački sektor, prepoznao priliku i mogućnost da aktivno sudjeluje u promjenama te daje svoje viđenje, ukazuje na probleme u gospodarstvu ali i sugerira korake koje treba napraviti kako bi se promijenilo stanje u gospodarstvu.

TIV-ovi su jedan od ključnih alata u izgradnji učinkovitog nacionalnog inovacijskog sustava i stvaranju poticajnijeg okruženja za inovacije. Njihova je glavna uloga umrežavanje poslovnog sektora sa znanstveno-istraživačkom zajednicom i tijelima javne vlasti te poticanje međusobne razmjene znanja i iskustava.

Ilustracija

TIV-ove je osnovalo Inovacijsko vijeće za industriju RH, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a uspostavljena su za svako od pet tematskih prioritetnih područja (TPP-a) Strategije pametne specijalizacije RH 2016.-2020. (S3):

Zdravlje i kvaliteta

Energija

Promet

Sigurnost

Hrana

TIV-ovi djeluju kao glavna koordinacijska tijela za pojedino tematsko prioritetno područje, osiguravaju strateško upravljanje njime te pružaju priliku za umrežavanje dionika poslovnog, znanstveno-istraživačkog i javnog sektora u skladu s tzv. modelom triple helix. Svaki se TIV, u pravilu, sastoji od predstavnika poslovnog sektora (70 posto), koje čine predstavnici poduzeća i predstavnici organizacija i udruženja poslovnih subjekata, predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice koji djeluju u području relevantnom za pojedini TIV (20 posto) te predstavnika tijela javne vlasti (10 posto).

Aktivnosti članova TIV-a

Ikona 1

Raspravljanje i predlaganje dugoročne vizije razvoja i definiranje prioriteta

 

Ikona 2

Podrška u kontinuiranom procesu poduzetničkog otkrivanja, te razmjena iskustava između svih dionika

 

Ikona 3

Kreiranje strategije IRI za poslovni sektor, usklađene s potrebama gospodarstva, i pripadajućih akcijskih planova

 

Ikona 4

Poticanje  poduzetnika na unapređenje konkurentnosti putem razmjene znanja i transfera tehnologije

 

Ikona 5

Koordinacija provedbe akcijskih planova i aktivnosti vezano uz strategiju IRI za poslovni sektor

 

Ikona 6

Davanje prijedloga IVI-u za dodjelu godišnjih nagrada u području inovacija

 

Ikona 7

Priprema zalihe IRI projekata poslovnog sektora, te davanje smjernica za financiranje u skladu s trendovima razvoja

 

Ikona 8

Davanje mišljenja, prijedloga, stručnih obrazloženja, izvješća i slično za potrebe IVI-a

 

  • Tko se može prijaviti za iskaz interesa za članstvo u TIV-u?
  • Kako se biraju i imenuju članovi TIV-ova?
  • Kako se prijaviti?

Tko se može prijaviti za iskaz interesa za članstvo u TIV-u?

Članovi TIV-a iz poslovnog sektora uključuju:
- predstavnike poduzeća koja djeluju u području relevantnom za pojedini TIV i
- predstavnike organizacija i udruženja poslovnih subjekata koji djeluju u području relevantnom za pojedini TIV

Članovi TIV-a iz znanstveno-istraživačke zajednice uključuju predstavnike javnih znanstvenih instituta i visokih učilišta koji djeluju u području relevantnom za pojedini TIV. Pravo iskaza interesa imaju samo organizacije koje su upisane u relevantni upisnik pri ministarstvu nadležnom za znanost i obrazovanje.

Kako se biraju i imenuju članovi TIV-ova?

Članovi TIV-a biraju se sukladno kriterijima i načinu imenovanja koji se utvrđuju Metodologijom izbora članova TIV-a. (preuzeti dokument Metodologija izbora članova TIV-a)
Inovacijsko vijeće za industriju glasovanjem, temeljem prijedloga za imenovanje, donosi odluku o imenovanju članova TIV-a.

Kako se prijaviti?

Iskaz interesa se dostavlja u obliku web forme klikom na ikonu ''Uključite se'' i odabirom jednog od 3 sektora (poduzeća ili organizacije i udruženja poslovnih subjekata ili znanstveno-istraživački sektor). Prije početka popunjavanja web forme, potrebno je pročitati Upute za popunjavanje s obzirom da je tijekom popunjavanja obvezno prilaganje odgovarajućih priloga (dokaza, dokumenata, izjava) relevantnih za odabrani sektor te ih je potrebno prethodno pripremiti, a tek onda pristupiti ispunjavanju web forme, odnosno podnošenju iskaza interesa.

Ovim putem pozivamo poduzeća i znanstvene institucije da iskažu interes za članstvo u jednom od Tematskih inovacijskih vijeća uzimajući u obzir da djelatnost vaše organizacije mora biti relevantna za područje rada TIV-a.

Uključite se

Ukljucite se

Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije