Produljen poziv na iskaz interesa za članstvo u Tematskim inovacijskim vijećima

Vijesti
Tematska inovacijska vijeća

Tematska inovacijska vijeća

18.03.2021.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Sigurnost

Hrana i bioekonomija

KET

ICT

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

Javni sektor

IVI

TIV

HAMAG-BICRO

HGK

U sklopu provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3), raspisan je novi poziv za iskaz interesa za članstvo u tematskim inovacijskim vijećima (TIV) vezanima uz pet tematskih prioritetnih područja (TPP). Glavni cilj TIV-a je osigurati strateško upravljanje i smjernice za odgovarajuće TPP.

Nakon uspješnog dvogodišnjeg rada TIV-ova, a zbog isteka mandata postojećih članova, ovim putem Vas pozivamo da iskažete interes za članstvo u jednom ili više Tematskih inovacijskih vijeća uzimajući u obzir da djelatnost vaše organizacije mora biti relevantna za područje rada TIV-a.

Odlukom o osnivanju tematskih inovacijskih vijeća (TIV), koju je 12. rujna 2018. godine donijelo Inovacijsko vijeće za industriju RH, osnovano je pet TIV-ova:

  • Tematsko inovacijsko vijeće za zdravlje i kvalitetu života
  • Tematsko inovacijsko vijeće za energiju i održivi okoliš
  • Tematsko inovacijsko vijeće za promet i mobilnost
  • Tematsko inovacijsko vijeće za sigurnost
  • Tematsko inovacijsko vijeće za hranu i bioekonomiju.

TIV-ovi su  glavni instrument za nastavak procesa poduzetničkog otkrivanja i aktivno će sudjelovati u definiranju strateškog okvira i budućih smjerova razvoja u području IRI koji će biti i podloga za buduće financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sudjelovanje u TIV-ovima izvrsna je prilika za umrežavanje i razmjenu znanja i iskustva te pronalazak potencijalnih partnera. Iskaz interesa za članstvo u TIV-ovima podnosi se elektronički, ispunjavanjem obrasca na Inovacijskoj platformi najkasnije do 2. travnja 2021. 

Dodatne informacije možete pročitati u Pozivu za iskaz interesa te u Odluci o osnivanju TIV-ovaMetodologiji izbora članova TIV-a, koji su u pratećim dokumentima na ovoj stranici.  

Tematska inovacijska vijeća

 

Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije