Održiva mobilnost u Europskoj uniji: korak prema zelenijoj budućnosti

Vijesti
Održiva mobilnost u Europskoj uniji: korak prema zelenijoj budućnosti

Održiva mobilnost u Europskoj uniji: korak prema zelenijoj budućnosti

07.02.2023.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

ICT

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

Javni sektor

HGK

Što je održiva mobilnost? 

Održiva mobilnost ključni je dio održive energije jer se njime izravno utječe na smanjenje emisija iz prometnog sektora i promicanje korištenja ekološki prihvatljivih načina prijevoza. 

Europska unija (EU) poduzima ambiciozne korake za promicanje održive mobilnosti. To uključuje ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova za 60% do 2050. u usporedbi s razinama iz 1990. godine, a kroz promicanje električnih vozila i vozila na alternativna goriva, poboljšanje infrastrukture za pješačenje i vožnju biciklom te promicanje održive urbane mobilnosti. Cilj EU je smanjiti emisije, poboljšati kvalitetu zraka i učiniti veće gradove pogodnijima za život promicanjem održive mobilnosti.

Održiva mobilnost kritično je pitanje za Europsku uniju kako bi države članice smanjile svoj ugljični trag i poboljšati kvalitetu života svojih građana. EU nastoji smanjiti emisije iz prometnog sektora i promicati korištenja održivih načina prijevoza. Promiče se korištenje električnih vozila i vozila na alternativna goriva, kao što su vozila na vodikove gorive ćelije i biogoriva. EU također radi na poboljšanju infrastrukture za punjenje i dolijevanje goriva za ovu vrstu vozila, kako bi ih građani mogli lakše koristiti.

Osim promicanja električnih vozila i vozila na alternativna goriva, EU također radi na poboljšanju infrastrukture za pješačenje i biciklizam. To uključuje ulaganje u izgradnju novih biciklističkih staza i pješačkih staza, kao i promicanje korištenja javnog prijevoza. Javni prijevoz treba biti učinkovitiji i praktičniji, s fokusom na bolju povezanost vlakova, autobusa i tramvaja.

Još jedan važan aspekt strategije održive mobilnosti je promicanje održive urbane mobilnosti. To uključuje napore da se gradovi učine ugodnijima za život i smanje gužve promicanjem hodanja, vožnjom bicikla i korištenjem javnog prijevoza. Poboljšanje kvalitete zraka u gradovima povezano je sa smanjenjem emisija iz vozila većom upotrebom električnih vozila i vozila na alternativna goriva.

Strategija održive mobilnosti ambiciozna je i dugoročna. Promicanjem upotrebe električnih vozila i vozila na alternativna goriva, poboljšanjem infrastrukture za pješačenje i vožnju biciklom te promicanjem održive urbane mobilnosti, EU radi na smanjenju emisija iz prometnog sektora i poboljšanju kvalitete života svih građana. Potrebni su stalni napori i suradnja među državama članicama kako bi se cilj održive budućnosti ostvario.

Tri čimbenika ekološki održive mobilnosti

  1. Vozila na vodikov pogon

Vozila na vodikov pogon još su jedna obećavajuća tehnologija u području zelene mobilnosti. Ova vozila proizvode električnu energiju iz vodika, što ih čini pogodnim za smanjenje emisije ugljika. Europa ulaže u razvoj vozila s vodikovim gorivnim ćelijama, a ujedno promiče korištenje stanica za gorivo vodikom kako bi se podržao rast ove tehnologije.

  1. Javni prijevoz 

Javni prijevoz također je održiva alternativa osobnim automobilima. EU ulaže u širenje mreža javnog prijevoza, uključujući vlakove, autobuse i tramvaje. Ovo ulaganje će povećati dostupnost i praktičnost javnog prijevoza, čineći ga privlačnijom opcijom za ljude koji moraju svakodnevno putovati.

Kako bi se prijelaz na zelenu mobilnost održala, potreban je razvoj prometne infrastrukture. To uključuje izgradnju stanica za punjenje električnih vozila i postaja za gorivo vodikom, kao i širenje mreže javnog prijevoza. Cilj je stvoriti prometni sustav koji je održiv, dostupan i jednostavan za korištenje. 

  1. Alternativna goriva

EU također promiče korištenje biogoriva, poput bioetanola i biodizela, kao načina za smanjenje emisija ugljika i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije. Biogoriva se mogu koristiti u klasičnim vozilima pa su jednostavnija opcija za smanjenje emisija ugljika u sektoru prijevoza jer nije potrebno kupovati posebno vozilo.

Osim alternativnih goriva, važno je i korištenje čistih izvora energije, kao što su solarna energija i energija vjetra. Ulaganje u čistu energiju pomoći će u smanjenju ugljičnog otiska svih vozila i pridonijeti održivijoj budućnosti.

Sva ova nastojanja važna su za razvoj zelene mobilnosti i čine značajne korake za smanjenje emisija ugljika i promicanje održivog prijevoza. S kontinuiranim ulaganjem u zelene tehnologije, politike i infrastrukturu, Europa je spremna predvoditi put u održivom prijevozu i graditi put ka zelenijoj budućnosti. Međutim, još uvijek postoje izazovi, a prijelaz na zelenu mobilnost zahtjeva vrijeme. EU i njezine države članice moraju surađivati, to uključuje ulaganje u istraživanje i razvoj, promicanje korištenja ekološki prihvatljivih vozila i potporu uvođenju infrastrukture za punjenje i punjenje goriva. Kako bi prijelaz na zelenu mobilnost bio uspješan potreban je i značajan kulturni pomak. Ljudi moraju prihvatiti korištenje održivog prijevoza kao standarda.

Hrvatska i zelena mobilnost 

Hrvatska ulaže značajne napore u promicanje zelene mobilnosti i smanjenje emisija ugljika u prometnom sektoru. RH je uvela razne poticaje, poput poreznih olakšica i subvencija, kako bi potaknula ljude da prijeđu na električna vozila. Hrvatska ulaže i u razvoj infrastrukture za punjenje kako bi podržala rast električnih vozila i olakšala ljudima putovanje u ekološki prihvatljivim vozilima. 

Promiče se korištenje javnog prijevoza, poput vlakova i autobusa, kao održivije alternative osobnim automobilima.

Električni romobili, poznati i kao e-skuteri, postaju sve popularniji u Hrvatskoj kao održiviji način prijevoza.E-skuteri su praktična i ekološki prihvatljiva alternativa osobnim automobilima, posebno u urbanim područjima gdje prometna gužva i parkiranje mogu biti izazov. Posljednjih godina u hrvatskim se gradovima pojavilo nekoliko tvrtki za iznajmljivanje e-skutera koje ljudima nude praktičan način putovanja na kratke udaljenosti. Rasprostranjeno prihvaćanje e-skutera olakšano je rastom infrastrukture za punjenje i dostupnošću pristupačnih i učinkovitih e-skutera. Tu su i e-bicikli koji se sve više koriste, kao i uvijek popularni javni prijevoz. 

Sa svojim fokusom na zelenu mobilnost i održivi prijevoz, Hrvatska je spremna postati lider u  ekološki prihvatljivijem načinu prijevoza. Kroz Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. također se pruža potpora i jačanje europske konkuretnosti i zelene tranzicije kako bi se postigla klimatska neutralnost do 2050. godine. Više o programu pročitajte ovdje. 

 

Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije