O inovacijskoj platformi

Inovacijska platforma (IP) je središnje mjesto za razmjenu informacija i suradnju dionika Nacionalnog inovacijskog sustava. Glavni cilj Inovacijske platforme je potaknuti rast i razvoj gospodarstva te povećati produktivnost poslovnog ali i znanstveno-istraživačkog sektora.

Korištenjem Inovacijske platforme svim će dionicima inovacijskog lanca vrijednosti biti olakšana komunikacija, umrežavanje, suradnja, informiranje, razmjena informacija te distribucija relevantnih dokumenata. Platforma sadrži informacije za sve zainteresirane - od građana do poslovnog, znanstveno-istraživačkog i javnog sektora.

Na javnom se dijelu platforme nalaze informacije o najnovijim događanjima i trendovima - o invencijama i inovacijama - ali i nacionalnom inovacijskom sustavu i svim uključenim dionicima inovacijskog lanca vrijednosti. Drugi dio inovacijske platforme namijenjen je registriranim korisnicima, a služi kao komunikacijski kanal članova Nacionalnog inovacijskog vijeća, Inovacijskog vijeća za industriju i Tematskih inovacijskih vijeća.

Kreiranjem Inovacijske platforme, a kroz centralizaciju upravljanja svim relevantnim informacijama u inovacijskom procesu te omogućavanje jedinstvene potpore svim dionicima procesa, nadograđuje se postojeći inovacijski sustav RH. Očekuje se značajno unaprjeđenje informiranja svih dionika te olakšavanje rada svima koji operativno koriste sustav, dijelom i kroz promjene poslovnih procesa ili kroz informatičku potporu postojećim procesima. Korištenjem suvremenih tehnologija stvorilo se sigurno i pouzdano mjesto za razvoj inovacijskog sustava Republike Hrvatske.

O inovacijskoj platformi
O inovacijskoj platformi

Cilj javnog dijela inovacijske platforme je pružiti informacije o:

  • Inovacijskom sustavu RH te članovima vijeća unutar inovacijskog sustava
  • Događanjima
  • Inovacijskom lancu vrijednosti te dionicima koji u njemu sudjeluju
  • Važnim dokumentima, strategijama i publikacijama
  • Novostima u području istraživanja, razvoja i inovacija

Nadalje, cilj inovacijske platforme je povezati dionike inovacijskog sustava, u prvom redu predstavnike poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora kako bi se potakla suradnja na zajedničkim inovativnim projektima. Zato je ključan dio inovacijske platforme i Tržište ideja – mjesto gdje se može potražiti projekt za suradnju ili predložiti projektna ideja te tako pronaći partnera. Inovacijska platforma, također, nudi pregled informacija o mogućnostima financiranja te korisnih poveznica na razne institucije u Hrvatskoj i regiji.

Važan dio nacionalnog inovacijskog sustava čine Tematska inovacijska vijeća (TIV) koja okupljaju predstavnike poslovnog (70 posto), znanstveno-istraživačkog (20 posto) te javnog (10 posto) sektora. Inovacijska platforma je mjesto gdje se predstavnici poduzeća i znanstveno-istraživačkih institucija mogu prijaviti za sudjelovanje u radu TIV-ova.

Izrada i djelovanje Inovacijske platforme dio je provedbe Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi (INI projekt). Prvi od četiri cilja INI projekta je upravo mapirati kapacitete poslovnog sektora i uspostaviti učinkoviti institucionalni ustroj i WEB platformu za istraživanje, razvoj i inovacije u okviru nacionalnoga inovacijskog sustava.

Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije