Znanstveno-istraživačke organizacije Iskaz interesa za članstvo u TIV-u

Naziv Tematskog inovacijskog vijeća za koje se iskazuje interes.
Naziv znanstveno-istraživačke organizacije
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
OIB organizacije
Sjedište organizacije
Telefon
Adresa e-pošte
Vrsta organizacije prema Upisniku znanstvenih organizacija.
Znanstveno područje/područja djelatnosti organizacije
Matični broj prema Upisniku znanstvenih organizacija. Info - Matični broj prema Upisniku znanstvenih organizacija
Ukupan broj istraživača
Broj istraživača u organizaciji u području relevantnom za TIV
Broj objavljenih radova s organizacijskom afilijacijom referiranih u bazama podataka WoS, Current Contents Connect ili Scopus u području relevantnom za TIV u posljednjih pet godina. Info – upisati 0 ako nema
Popis radova organizacije Priložiti dokument s popisom objavljenih radova s organizacijskom afilijacijom referiranih u bazama podataka WoS, Current Contents Connect ili Scopus u području relevantnom za TIV u posljednjih pet godina
U ovo se polje može učitati neograničen broj datoteka.
50 MB maksimalna veličina.
Dopušteni tipovi datoteka: pdf jpg png doc docx ppt xls xlsx.
Broj međunarodnih projekata u području relevantnom za TIV koje je organizacija provela u posljednjih pet godina. Info – upisati 0 ako nema
Broj projekata u području relevantnom za TIV koje je organizacija provela u suradnji s poslovnom zajednicom u posljednjih pet godina Info – upisati 0 ako nema
Ime predloženog predstavnika
Prezime predloženog predstavnika
Telefon predloženog predstavnika.
Adresa e-pošte predloženog predstavnika.
Funkcija/položaj/radno mjesto predloženog predstavnika.
Stručna sprema i akademski stupanj predloženog predstavnika.
Znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje predloženog predstavnika.
Broj objavljenih radova preferiranih u bazama podataka wos, Current Contents Connect ili Scopus u području relevantnom za TIV u posljednjih pet godina. Info – upisati 0 ako nema
Broj međunarodnih projekata istraživanja i razvoja u području relevantnom za TIV u posljednjih pet godina (FP7, Obzor 2020 i noviji) u kojemu je predloženi predstavnik bio - Voditelj projekta. Info – upisati 0 ako nema
Broj međunarodnih projekata istraživanja i razvoja u području relevantnom za TIV u posljednjih pet godina (FP7, Obzor 2020 i noviji) u kojemu je predloženi predstavnik bio - Koordinator radnog paketa ili voditelj dijela projekta Info – upisati 0 ako nema
Broj projekata istraživanja i razvoja u području relevantnom za TIV provedenih u suradnji s poslovnim sektorom u posljednjih pet godina (završeno ili u tijeku) u čijem je vođenju predloženi predstavnik sudjelovao. Info – upisati 0 ako nema
Broj projekata istraživanja i razvoja u području relevantnom za TIV provedenih u suradnji s poslovnim sektorom u posljednjih pet godina (završeno ili u tijeku) u čijem je vođenju predloženi predstavnik sudjelovao. Info – upisati 0 ako nema
Navesti ima li predloženi predstavnik aktivnosti sudjelovanja u radu ZCI-a i/ili CEKOM-a.
Dokaz o projektima i radovima predloženog predstavnika Dokaz je dokument koji sadrži:
 • Popis radova - popis objavljenih radova referiranih u bazama podataka wos, Current Contents Connect ili Scopus u području relevantnom za TIV u posljednjih pet godina.
 • Popis međunarodnih projekata - popis međunarodnih projekata istraživanja i razvoja u području relevantnom za TIV u posljednjih pet godina (FP7, Obzor 2020 i noviji) s naznakom u kojemu je predloženi predstavnik bio Voditelj projekta ili Koordinator radnog paketa ili voditelj dijela projekta, i naziv programa iz kojeg je pojedini projekt financiran.
 • Popis međunarodno recenziranih projekata - popis međunarodno recenziranih kompetitivnih projekata Hrvatske zaklade za znanost i/ili programa Jedinstvo uz pomoć znanja (Unity through Knowledge Fund - UKF) u čijem je vođenju predloženi predstavnik sudjelovao i naziv programa iz kojeg je pojedini projekt financiran.
 • Popis projekata u suradnji s poslovnim sektorom - popis projekata istraživanja i razvoja u području relevantnom za TIV provedenih u suradnji s poslovnim sektorom u posljednjih pet godina (završeno ili u tijeku) u čijem je vođenju predloženi predstavnik sudjelovao i naziv poslovnih subjekata s kojima je suradnja ostvarena i u kojem obliku.
 • ZCI i CEKOM – popis aktivnosti sudjelovanja u radu ZCI-a i/ili CEKOM-a,navesti naziv ZCI-ja i/ili CEKOM-a
U ovo se polje može učitati neograničen broj datoteka.
50 MB maksimalna veličina.
Dopušteni tipovi datoteka: pdf jpg png doc docx ppt xls xlsx.
Predloženi predstavnik treba priložiti skeniranu, potpisanu i ovjerenu Izjavu.
Odaberite samo jednu datoteku.
50 MB maksimalna veličina.
Dopušteni tipovi datoteka: pdf jpg png.
Predloženi predstavnik mora priložiti skeniranu i potpisanu Izjavu da su svi navedeni podatci iz životopisa istiniti, točni i potpuni.
Odaberite samo jednu datoteku.
50 MB maksimalna veličina.
Dopušteni tipovi datoteka: pdf jpg png.
Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije

Korisnik u web obrascu za iskaz interesa popunjava podatke o organizaciji koju predstavlja i podatke iz životopisa.

VAŽNO! Prije početka ispunjavanja web obrasca za iskaz interesa korisnik mora pripremiti nekoliko priloga koje je potrebno priložiti tijekom popunjavanja web obrasca, a to su:

 • Izjava osobe ovlaštene za zastupanje (korisnik preuzima obrazac s Inovacijske web platforme, te ga prilikom predaje iskaza interesa za članstvom prilaže popunjenog, potpisanog, ovjerenog i skeniranog)
 • Izjava o istinitosti i točnosti podataka iz Životopisa (korisnik preuzima obrazac s Inovacijske web platforme, te ga prilikom predaje iskaza interesa za članstvom prilaže popunjenog, potpisanog i skeniranog)
 • Dokaz o projektima i radovima
  • Popis radova - popis objavljenih radova referiranih u bazama podataka wos, Current Contents Connect ili Scopus u području relevantnom za TIV u posljednjih pet godina
  • Popis međunarodnih projekata - popis međunarodnih projekata istraživanja i razvoja u području relevantnom za TIV u posljednjih pet godina (FP7, Obzor 2020 i noviji) s naznakom u kojemu je predloženi predstavnik bio Voditelj projekta ili Koordinator radnog paketa ili voditelj dijela projekta, i naziv programa iz kojeg je pojedini projekt financiran.
  • Popis međunarodno recenziranih projekata - popis međunarodno recenziranih kompetitivnih projekata Hrvatske zaklade za znanost i/ili programa Jedinstvo uz pomoć znanja (Unity through Knowledge Fund - UKF) u čijem je vođenju predloženi predstavnik sudjelovao i naziv programa iz kojeg je pojedini projekt financiran
  • Popis projekata u suradnji s poslovnim sektorom - popis projekata istraživanja i razvoja u području relevantnom za TIV provedenih u suradnji s poslovnim sektorom u posljednjih pet godina (završeno ili u tijeku) u čijem je vođenju predloženi predstavnik sudjelovao i naziv poslovnih subjekata s kojima je suradnja ostvarena i u kojem obliku
  • ZCI i CEKOM – popis aktivnosti sudjelovanja u radu ZCI-a i/ili CEKOM-a, navesti naziv ZCI-ja i/ili CEKOM-a

Na kraju web obrasca nalazi se tekst kojim se korisnika upozorava na obradu osobnih podataka i koji korisnik mora odabrati (kliknuti) i složiti se da je suglasan s dostavom osobnih podataka. Iskaz interesa se smatra poslanim kada je korisnik ispravno popunio obrazac, priložio sve potrebne priloge, označio suglasnost za obradu osobnih podataka i poslao iskaz interesa. U slučaju da korisnik nije popunio sva potrebna polja, priložio potrebne priloge i pristao na obradu osobnih podataka korisniku se javlja poruka da nije ispravno popunio obrazac te ga se traži dopuna.