Poduzeća Iskaz interesa za članstvo u TIV-u

Naziv poduzeća.
Kategorija poduzeća
Osnovna djelatnost poduzeća.
Naziv Tematskog inovacijskog vijeća za koje se iskazuje interes.
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
OIB subjekta
Sjedište subjekta
Telefonski broj subjekta
Adresa e-pošte subjekta
Navedite udio (%) dokumentiranih izdataka za istraživanje i razvoj u području relevantnom za TIV u ukupnim troškovima poduzeća u zadnjem odobrenom računovodstvenom razdoblju ili u godini prije zadnjeg odobrenog računovodstvenog razdoblja ako u njemu nije bilo izdataka za istraživanje i razvoj. Ukoliko nemate izdataka upišite nulu (0).
Dokaz o izdacima za istraživanje i razvoj Priložiti dokument.

Ukoliko poduzeće IMA dokumentirane izdatke mora priložiti
 1. službene računovodstvene dokumente/financijska izvješća
Ukoliko poduzeće nema još izdatke, ali planira aktivnosti istraživanja i razvoja, mora priložiti:
 1. skenirani potpisani ugovori sa znanstveno-istraživačkom institucijom
 2. dokaz o pokrenutoj prijavi zaštite intelektualnog vlasništva
 3. ocjenu neovisnog stručnjaka o tome da će poduzeće u budućnosti razviti inovativne proizvode, usluge ili procese
 4. dokaz o nagradi s izložbi inovacija
 5. odobren projekt za financiranje istraživanja i razvoja
 6. predugovor s drugim poduzećem o suradnji na razvoju novog inovativnog proizvoda, usluge ili procesa
 7. ostalo
U ovo se polje može učitati neograničen broj datoteka.
50 MB maksimalna veličina.
Dopušteni tipovi datoteka: pdf jpg png doc docx ppt xls xlsx.
Navedite broj zaposlenih istraživača ili visokokvalificiranog osoblja na poslovima istraživanja i razvoja u zadnjem odobrenom računovodstvenom razdoblju. Ukoliko nemate zaposlenih istraživača upišite nulu (0).
Navedite broj projekata, završenih ili u tijeku, u području relevantnom za TIV, u suradnji sa znanstveno-istraživačkom zajednicom Ukoliko nemate projekata, upišite nulu (0).
Dokaz o projektima Priložiti dokument s popisom projekata završenih ili u tijeku, u području relevantnom za TIV, u suradnji sa znanstveno-istraživačkom zajednicom.
U ovo se polje može učitati neograničen broj datoteka.
50 MB maksimalna veličina.
Dopušteni tipovi datoteka: pdf jpg png doc docx ppt xls xlsx.
Novoosnovanim MSP-om smatra se poduzeće osnovano do 36 mjeseci prije iskaza interesa za članstvo. Isti uz ovaj obrazac, ukoliko imaju osigurano financiranje za razvoj novog inovativnog proizvoda/usluge za novoosnovane MSP-e, moraju skenirano dostaviti dokaz o osiguranom financiranju (npr. Potvrda o dobivenom financiranju na natječaju u području inovacija od strane tijela državne uprave, dokaz/izjava o sredstvima za razvoj novog inovativnog proizvoda/usluge dobivenim putem crowdfunding, i sl.)
Dokaz o novoosnovanom MSP-u Priložiti Dokument.
 1. potvrda o dobivenom financiranju na natječaju u području inovacija od strane tijela državne uprave
 2. dokaz/izjava o sredstvima za razvoj novog inovativnog proizvoda/usluge dobivenim putem crowdfunding-a
 3. ostalo
U ovo se polje može učitati neograničen broj datoteka.
50 MB maksimalna veličina.
Dopušteni tipovi datoteka: pdf jpg png doc docx ppt xls xlsx.
Označava se da li pripada grupi mladih inovatora.
Dokaz o mladom inovatoru Mladi inovatori – potrebno je dostaviti skenirani dokaz o dodijeljenom međunarodnom ili domaćem priznanju u području inovacija.
U ovo se polje može učitati neograničen broj datoteka.
50 MB maksimalna veličina.
Dopušteni tipovi datoteka: pdf jpg png.
Ime predloženog predstavnika
Prezime predloženog predstavnika
Telefonski broj predloženog predstavnika
Adresa e-pošte predloženog predstavnika.
Stručna sprema predloženog predstavnika.
Projekti Priložiti dokument s popisom projekata (naziv, svrha, razdoblje provedbe, uloga u provedbi IRI projekta) ukoliko imate profesionalno iskustvo u vođenju ili sudjelovanju u provedbi projekata iz područja istraživanja i razvoja relevantnih za pojedini TIV s jasnom naznakom o IRI projektima.
U ovo se polje može učitati neograničen broj datoteka.
50 MB maksimalna veličina.
Dopušteni tipovi datoteka: pdf jpg png.
Predloženi predstavnik treba priložiti skeniranu, potpisanu i ovjerenu Izjavu.
Odaberite samo jednu datoteku.
50 MB maksimalna veličina.
Dopušteni tipovi datoteka: pdf jpg png.
Predloženi predstavnik treba priložiti potpisanu i skeniranu Izjavu da su svi navedeni podatci iz Životopisa istiniti, točni i potpuni.
Odaberite samo jednu datoteku.
50 MB maksimalna veličina.
Dopušteni tipovi datoteka: pdf jpg png.
Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije

Korisnik u web obrascu za iskaz interesa popunjava podatke o organizaciji koju predstavlja i podatke iz životopisa.

VAŽNO! Prije početka ispunjavanja web obrasca za iskaz interesa korisnik mora pripremiti nekoliko priloga koje je potrebno priložiti tijekom popunjavanja web obrasca, a to su:

 • Izjava osobe ovlaštene za zastupanje (korisnik preuzima obrazac s Inovacijske web platforme, te ga prilikom predaje iskaza interesa za članstvom prilaže popunjenog, potpisanog, ovjerenog i skeniranog)
 • Izjava o istinitosti i točnosti podataka iz Životopisa (korisnik preuzima obrazac s Inovacijske web platforme, te ga prilikom predaje iskaza interesa za članstvom prilaže popunjenog, potpisanog i skeniranog)
 • Službene računovodstvene dokumente/financijska izvješća (samo za poslovne subjekte koji imaju izdatke za istraživanje i razvoj) – u web obrascu je to prilog uz podatak o udjelu (%) dokumentiranih izdataka za istraživanje i razvoj u području relevantnom za TIV u ukupnim troškovima poduzeća u zadnjem odobrenom računovodstvenom razdoblju
 • Dokaz za planirano pokretanje aktivnosti istraživanja i razvoja (za poslovne subjekte koja još nemaju izdatke za istraživanje i razvoj):
  • skenirani potpisani ugovori sa znanstveno-istraživačkom institucijom
  • dokaz o pokrenutoj prijavi zaštite intelektualnog vlasništva
  • ocjenu neovisnog stručnjaka o tome da će poduzeće u budućnosti razviti inovativne proizvode, usluge ili procese
  • dokaz o nagradi s izložbi inovacija
  • odobren projekt za financiranje istraživanja i razvoja
  • predugovor s drugim poduzećem o suradnji na razvoju novog inovativnog proizvoda, usluge ili procesa
  • ostalo
 • Dokaz o osiguranom financiranju (samo za novoosnovani MSP)
  • potvrda o dobivenom financiranju na natječaju u području inovacija od strane tijela državne uprave
  • dokaz/izjava o sredstvima za razvoj novog inovativnog proizvoda/usluge dobivenim putem crowdfundinga
  • ostalo
 • Dokaz o dodijeljenom međunarodnom ili domaćem priznanju u području inovacija (samo za mlade inovatore)
 • Dokaz o projektima i radovima
  • Popis projekata - naziv, svrha, razdoblje provedbe, uloga u provedbi IRI projekta

Na kraju web obrasca nalazi se tekst kojim se korisnika upozorava na obradu osobnih podataka i koji korisnik mora odabrati (kliknuti) i složiti se da je suglasan s dostavom osobnih podataka. Iskaz interesa se smatra poslanim kada je korisnik ispravno popunio obrazac, priložio sve potrebne priloge, označio suglasnost za obradu osobnih podataka i poslao iskaz interesa.

U slučaju da korisnik nije popunio sva potrebna polja, priložio potrebne priloge i pristao na obradu osobnih podataka korisniku se javlja poruka da nije ispravno popunio obrazac te ga se traži dopuna.