Stručni skup o održivoj proizvodnji i preradi hrane

Konferencija
-
 
12 - 14 sati
 
Online
 
Hrvatski klaster konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora (HKKPPS), EUVITA Cluster, ICENT-Inovacijski centar Nikola Tesla, Tetida d.o.o.

Dana 16. ožujka 2021. bit će održan online stručni skup na temu Digitalizacija i mogućnosti unapređenja/povećanja konkurentnosti u lancu dodane vrijednosti održive proizvodnje i prerade hrane. Organizator skupa je Hrvatski klaster konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora (HKKPPS) u suorganizaciji s EUVITA Cluster, ICENT-Inovacijski centar Nikola Tesla te Tetida d.o.o.

Ovim stručnim skupom želimo upoznati sve zainteresirane, kroz primjere multisektorske suradnje, s konkretnim aktivnostima, trendovima i projektima digitalizacije koji doprinose povećanju konkurentnosti u cjelovitom lancu održive proizvodnje i prerade hrane u Hrvatskoj i šire u EU. Također, bit će govora i o daljnjim mogućnostima multisektorskog razvoja, efikasnije primjene digitalizacije, mogućnostima (su)financiranja kao i pripreme novih projekata u okviru odgovarajućih fondova EU.

Program se nalazi u privitku, a skup možete pratiti na https://us02web.zoom.us/j/87145093674

 

Zdravlje i kvaliteta života
Energija i održivi okoliš
Promet i mobilnost
Hrana i bioekonomija
KET
ICT
Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije