Programi EU koji osnažuju žene u području znanosti i tehnologije

Vijesti
Uloga žena u ICT sektoru

Programi EU koji osnažuju žene u području znanosti i tehnologije

15.05.2023.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Sigurnost

Hrana i bioekonomija

KET

ICT

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

Javni sektor

HGK

Za Europu i njezine programe oporavka ključna je rodna ravnopravnost, kako za društvo tako i za gospodarstvo.Veća zastupljenost žena u granama ICT sektora (informacijsko komunikacijske tehnologije) važna je tema i inicijativa Europske unije. 

Unatoč značajnom napretku posljednjih godina, a u područjima znanosti i tehnologije, brojke su još uvijek niske i u Europi i diljem svijeta. Još 2019. godine, a kako bi se potaknulo sudjelovanje žena u digitalnom sektoru, na prijedlog Europske komisije 27 država članica EU i Norveška potpisale su Deklaraciju o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu, uključujući i Hrvatsku. Tom su se deklaracijom države obvezale aktivno poticati ulogu i zastupljenost žena u digitalnom svijetu te postizanju veće ravnopravnosti spolova u području IT-a. 

Deklaracija o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu 

Šest je važnih točaka Deklaracije. Točke Deklaracije uključuju:

 1. Donošenje nacionalne i međusektorske ciljane strategije za djevojčice i žene. Integracija smjera Žene u digitalnom svijetu u relevantne postojeće nacionalne strategije, jamčeći prilagođenost ženama u radno okruženje, jednake mogućnosti, nediskriminacija na tržištu rada i prikupljanje podataka razvrstanih po spolu.

Ciljevi takve strategije/integriranog dijela mogu uključivati: borbu protiv digitalnog roda stereotipi; promicanje uzora; ranu motivaciju djevojaka za istraživanje STEM studija; poticanje prekvalifikacije ili usavršavanja žena iz postojeće radne snage; uspostavljanje sheme mentorstva; podržavanje unapređenja digitalnih vještina za nezaposlene žene ižene iz ranjivih skupina; poboljšanje svijesti i imidža ICT karijera.

2. Poticanje medija na poduzimanje odgovarajućih mjera za stvaranje pozitivne slike u javnosti o ženama u ICT sektoru, na temelju raznolikog izbora profesija i uspješnih uzora; boriti se protiv stereotipa i promicati ravnopravnost spolova u svojim emisijama koje se bave tehnologije i znanosti kao i za promicanje portretiranja žena u znanstvenim i tehničke uloge i na vodećim pozicijama na ekranu i izvan njega.

3. Uspostavljanje europskog Dana djevojaka i žena u ICT sektoru koji će se održati na isti dan diljem EU. Svrha je podizanje svijesti o uzorima u STEM područjima, poticanje djevojaka i žena da se odluče za studije i mogućnosti rada vezane uz STEM; i prikazati vezu između STEM obrazovanja i stvarnih profesionalnih putova, kao i uključiti muškarce u rad na podizanju svijesti kako bi predstavili važnost rodno uravnoteženije industrije i društva.

4. Poticanje i promicanje nediskriminirajuće radne kulture u poduzećima kroz mjere kao što su npr. platforme za suradnju, nagrade ili druge poticaje relevantne u zemlji; i stvaranja namjenske platforme za više dionika sponzorirane od strane privatnog sektora za partnerstva sa školama,  sveučilištima, agencijama za zapošljavanje, medijima i startup inkubatorima. 

5. Promicanje veće ravnoteže sastava, gdje je to moguće, muškaraca i žena u nacionalnim i europskim tijelima i odborima koji se bave digitalnim pitanjima.

6. Kontinuirano poboljšavanje mehanizama praćenja i pokazatelja o pozitivnom porastu i stvarnom sudjelovanju žena u digitalnoj ekonomiji i društvu.

Programi i inicijative Europske unije za ravnopravnost spolova

Nadalje, od financiranja do mentorstva, postoje razne inicijative EU koje čine razliku i stvaraju nove prilike za povećanje broja žena u znanosti i tehnološkim industrijama. 

Jedan od ključnih načina na koji EU promiče ravnopravnost spolova u znanosti i tehnologiji su programi financiranja. EU se obvezala potrošiti 120 milijardi eura na istraživanje i inovacije kroz svoj program Obzor Europa, pri čemu je značajan dio tih sredstava namijenjen rodnoj ravnopravnosti. Obzor Europa ima za cilj povećati sudjelovanje žena u istraživanju i inovacijama te osigurati da se rodna pitanja uključe u cijeli istraživački proces.

Jedan takav projekt je Genderaction čiji je zadatak promicanje ravnopravnosti spolova u istraživanju i inovacijama diljem Europe. Ima za cilj doprinijeti koordinaciji ciljeva rodne ravnopravnosti i inkluzivnosti novog Europskog istraživačkog prostora kroz razvoj dviju Zajednica prakse, jednu koja se sastoji od nacionalnih vlasti, a drugu od predstavnika organizacija za financiranje istraživanja. Mreža se sastoji od 22 države članice EU i 3 pridružene zemlje s 26 projektnih partnera i 14 pridruženih partnera.

Projekt Genderaction usredotočen je na pet glavnih tema: intersekcionalnost i inkluzivnost, rodno uvjetovano nasilje, rodna dimenzija u istraživanju i inovacijama, praćenje i evaluacija aktivnosti za rodnu ravnopravnost u Europskom istraživačkom prostoru i promicanje institucionalnih promjena kroz planove za rodnu ravnopravnost.

Ovakvi projekti osiguravaju financiranje i podršku organizacijama koje rade na rješavanju rodnog jaza u znanosti i tehnologiji, uključujući sveučilišta, istraživačke institucije i nevladine organizacije. 

Promicanje raznolikosti i uključenosti na radnom mjestu kroz organizacije

Za rješavanje rodnih razlika u znanosti i tehnologiji važno je krenuti od obrazovanja i obrazovnih institucija koje dolaze prije poslovnog tržišta. Tako EU financira niz inicijativa za poticanje djevojaka i mladih žena na obrazovanje u STEM području te za pružanje podrške i mentorstva tijekom njihova obrazovanja i karijere.

Iznimno su važne i organizacije koje povezuju žene u ICT, a iz sljedećih razloga. 

 • Stvaranje zajednica podrške

Žene u tehnološkim organizacijama pružaju poticajno okruženje kako bi se mogle povezati, umrežiti i razmjenjivati ​​iskustva. Te zajednice igraju ključnu ulogu u rješavanju jedinstvenih izazova s ​​kojima se žene suočavaju u tehnološkoj industriji, poput rodne pristranosti i stereotipa. Okupljajući žene, ovakve organizacije potiču osjećaj pripadnosti, potiču suradnju i pružaju mogućnosti mentorstva. Kroz događanja, radionice i internetske platforme osnažuju žene da uče, rastu i uspijevaju. 

 • Promicanje razvoja vještina

Tehničke organizacije usmjerene na žene pružaju različite resurse i inicijative za promicanje razvoja vještina. Nude programe obuke, kampove za kodiranje i radionice posebno prilagođene ženama. Ulažući u unapređenje vještina, ove organizacije opremaju žene potrebnim alatima za briljiranje u tehnološkom polju. Osim toga, često surađuju s tvrtkama, sveučilištima i stručnjacima u industriji kako bi pružili mogućnosti obrazovanja i stažiranja.

 • Zagovaranje ravnopravnosti spolova

Žene u tehnološkim organizacijama igraju ključnu ulogu u zagovaranju rodne ravnopravnosti u industriji. Podižu svijest o važnosti različitosti, izazivaju predrasude i potiču politike koje promiču jednake mogućnosti za žene. Surađujući s vodećima u industriji, kreatorima politike i drugim dionicima, takve organizacije utječu na pozitivne promjene i stvaraju inkluzivniji tehnološki ekosustav. Također se uključuju u inicijative za rješavanje razlike u plaćama između spolova i promicanje pravednog tretmana žena na radnom mjestu.

 • Inspiracija budućim generacijama

Jedan od značajnih utjecaja žena u tehnološkim organizacijama je njihova sposobnost da inspiriraju i osnaže buduće generacije žena u tehnologiji. Kroz programe širenja javnosti, mentorske inicijative i partnerstva s obrazovnim institucijama, ove organizacije potiču djevojke i mlade žene da nastave karijeru u tehnologiji. Predstavljajući uspješne žene u tom području kao uzore, one ruše stereotipe i stvaraju put mladim ženama da sebe zamisle kao buduće tehnološke vođe.

Women in Tech Hrvatska

Women In Tech

 

Pozitivan primjer organizacije koja djeluje u Hrvatskoj i svijetu, a postiže upravo iznad navedene ciljeve je Women in Tech Hrvatska. Dio je Women In Tech Global Movement rastuće zajednice od blizu 200.000 članica na 6 kontinenata.

Hrvatsko poglavlje otvorilo je svoja vrata početkom 2022. uz vodstvo 5 žena koje su željele napraviti svoj dio za rodnu ravnopravnost, osnaživanje žena i muškaraca u tehnološkom svijetu, ali i potaknuti stvaranje novih prilika za žene i djevojke u STEM-u.

Njihova je misija, kako ističu, osnažiti žene u tehnologiji pružanjem platforme za profesionalni rast, umrežavanje, mentorstvo, obrazovne mogućnosti, savjete i podršku u karijeri te angažman u zajednici. Predanost stvaranju uključivog i ravnopravnog okruženja u kojem žene u tehnologiji mogu napredovati i ostvariti svoj potencijal. Nastoje redefinirati tehnološku kulturu i izgraditi zajednicu strastvenih pojedinaca koji su posvećeni osnaživanju sljedeće generacije žena u STEM-u.

Konkretni ciljevi organizacije su:

 • Povećati pristup obrazovanju i mogućnostima razvoja karijere za žene u STEM području

 • Promicati vidljivost žena u vodećim i tehnološkim ulogama.

 • Stvoriti sigurno i poticajno okruženje za žene da dijele svoja iskustva i uče jedna od druge

 • Stvoriti kulturu uključivanja i prihvaćanja svih spolova u tehnološkoj industriji

 • Zagovarati ravnopravnost spolova na radnom mjestu

 • Podržavati rast i razvoj poduzetnica

 • Stvoriti svijest o rodnom jazu u tehnološkoj industriji i važnosti njegova uklanjanja

Na njihovoj stranici moguće je pratiti novosti i događanja vezana uz konferencije, edukacije, povezivanje i napredak. 

Hrvatska ima pozitivan rast

I dok generalna statistika EU nije idealna, Hrvatska bilježi trend rasta žena koje su zaposlene u ICT sektoru. I dalje je poražavajuć u usporedbi sa zastupljenošću muškaraca, ali kultura se mijenja i sve je više žena zainteresirano za obrazovanje i rad u ovom području. Hrvatska, kao država koja generalno bilježi porast tehnoloških profesija i digitalne transformacije te rasta i razvoja IT sektora, svakako će nastaviti bilježiti i pozitivan porast žena na istim pozicijama. 

 

Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije