Produljen rok za financiranje uvođenja Znakova kvalitete

Vijesti
Hrvatska gospodarska komora - Znakovi kvalitete

Hrvatska gospodarska komora - Znakovi kvalitete

01.07.2020.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Sigurnost

Hrana i bioekonomija

KET

ICT

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

TIV

HGK

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je treću izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“, referentna oznake KK.03.2.1.11. Ovim Pozivom daje se doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSP-ovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju natprosječnu kvalitetu, a proizvedeni su na području Republike Hrvatske ili su nastali kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije. Kroz Poziv se pruža mogućnost financiranja svih troškova postupka dodjele prava uporabe znakova kvalitete HGK te prava uporabe znakova za prve tri godine. Trećom izmjenom Poziva razdoblje za podnošenje projektnih prijedloga traje do 31. prosinca 2020. godine u 11 sati, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su mikro, mali te srednji poduzetnici Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.000,00 kn, dok je maksimalni iznos 75.000,00 kn.

Primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova. Time će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu. Vaučer se može dodijeliti za nabavu znaka/znakova Hrvatske gospodarske komore odnosno Hrvatske obrtničke komore. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete: „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno hrvatsko“, „Tradicijski obrti", „Umjetnički obrti".

Znakovi kvalitete - “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko”

Percepcija potrošača važan je faktor koji treba uzeti u obzir prilikom odabira strategije za povećanje prodaje, udjela na tržištu, prilagodbe marketing mixa, razvijanja novih proizvoda ili usluga. Brojna istraživanja i znanstveni radovi potvrđuju činjenicu da potrošači razvijaju pozitivne emocije prema određenim proizvodima ili uslugama koje uz prepoznatljivost, jedinstvenost i dostupnost mogu biti relevantni čimbenici koji utječu na konačan odabir prilikom kupnje.

U suradnji s tvrtkama nositeljima znakova kvalitete, Hrvatska gospodarska komora promovira i podiže svijest potrošača o kvaliteti hrvatskih proizvoda i usluga koje se vizualno prepoznaju po znakovima kvalitete “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko”.

Znak Hrvatska kvaliteta nose proizvodi koji se proizvode ili usluge koje se pružaju na teritoriju Republike Hrvatske, a udovoljavaju višoj razini kvalitete od one koja je utvrđena zakonodavnim okvirom i normativnim kriterijima za vrstu i kategoriju proizvoda. Znak je priznanje hrvatskom proizvođaču/pružatelju usluge kao i proizvodu/usluzi, a ujedno je i jamstvo potrošaču da je riječ o proizvodu/usluzi koji zadovoljava najvišu razinu kvalitete i predstavlja vrh kvalitete u svjetskoj ponudi.

Znak Izvorno hrvatsko nose visokokvalitetni proizvodi i usluge Republike Hrvatske koji su nastali kao rezultat razvojno-istraživačkog rada, invencije, inovacije ili dugogodišnje tradicije.

Godine 2017., provedeno je istraživanje koje je obuhvatilo samo korisnike prava uporabe znakova kvalitete HGK. Na upit o značenju korištenja znakova kvalitete HGK u pogledu njihovih obilježja, 66 % ih se izjasnilo kako su znakovi kvalitete HGK dodana vrijednost proizvodu/usluzi, 61 % je mišljenja kako znakovi daju bolju prepoznatljivost proizvoda /usluge na tržištu dok je 57 % istaknulo da korisnici prava uporabe znakova kvalitete HGK imaju bolju promociju koja doprinosi podizanju njihove konkurentnosti na tržištu.

Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije