Otvoreno e-Savjetovanje o Prijedlogu nacrta Strategije pametne specijalizacije do 2029.

Vijesti
Otvoreno e-Savjetovanje o Prijedlogu nacrta Strategije pametne specijalizacije do 2029.

Otvoreno e-Savjetovanje o Prijedlogu nacrta Strategije pametne specijalizacije do 2029.

09.12.2022.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Sigurnost

Hrana i bioekonomija

KET

ICT

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

Javni sektor

HGK

Do 21.12. 2022.možete se uključiti u otvoreno savjetovanje, a na temu o Prijedlogu nacrta Strategije pametne specijalizacije do 2029. godine. E-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Pametna specijalizacija

Pametna specijalizacija je pristup koji nadopunjuje horizontalne inovacijske politike s vertikalnim i specifičnim politikama s ciljem olakšavanja stvaranja kritične mase u diversificiranom ekosustavu.Temelji se na postojećim sposobnostima, ali je usmjerena na buduće prilike.

U razdoblju 2021. - 2027. S3 do 2029. ima za cilj doprinijeti ostvarivanju cilja kohezijske politike „Pametnija Europa“ kroz inovacije i podršku gospodarskoj transformaciji i modernizaciji te   industrijskoj tranziciji regionalnih gospodarstava, i tako poduprijeti provedbu strateških ciljeva Republike Hrvatske definiranih Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine.

Strategija pametne specijalizacije (S3)

Strategija pametne specijalizacije strateški je dokument koji definira prioritete za poticanje i ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije javnim sredstvima. Predstavlja ključni dokument za usmjeravanje sredstava iz EU fondova.

Dio budućih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava, kao i drugih oblika potpore koji će se pružati iz EU fondova za IRI projekte, bit će direktno povezani s definiranim tematskim prioritetnim područjima (TPP) navedenim u S3.  Savjetovanje je otvoreno do 21.12.2022. godine.

Pronađite ga na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=22750

Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije