Održan Godišnji sastanak članova Tematskih inovacijskih vijeća

Vijesti
Održan Godišnji sastanak članova Tematskih inovacijskih vijeća

Održan Godišnji sastanak članova Tematskih inovacijskih vijeća

16.12.2019.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Sigurnost

Hrana i bioekonomija

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

Javni sektor

NIV

IVI

TIV

HAMAG-BICRO

HGK

U Zagrebu je 16. prosinca održan godišnji sastanak članova Tematskih inovacijskih vijeća (TIV) i njihovih radnih tijela – validacijskih odbora i akcijskih radnih grupa. TIV-ovi su jedan od ključnih alata u izgradnji učinkovitog nacionalnog inovacijskog sustava u stvaranju poticajnijeg okružja za inovacije. Njihova je glavna uloga umrežavanje poslovnog sektora sa znanstveno-istraživačkom zajednicom i tijelima javne vlasti te poticanje međusobne razmjene znanja i iskustava. Osnovalo ih je Inovacijsko vijeće za industriju RH početkom 2019. godine na prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a uspostavljena su za svako od pet tematskih prioritetnih područja Strategije pametne specijalizacije RH 2016. – 2020. (S3): zdravlje i kvalitetu života; energiju i održivi okoliš; promet i mobilnost; sigurnost; hranu i bioekonomiju. Svaki se TIV, u pravilu, sastoji od predstavnika poslovnog sektora (70 posto), koje čine predstavnici tvrtki i predstavnici organizacija i udruženja poslovnih subjekata, predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice koji djeluju u području relevantnom za pojedini TIV (20 posto) te predstavnika tijela javne vlasti (10 posto).

Prisutnima se pozdravnim govorom obratio Mario Antonić, predsjednik Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske i državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, nakon čega je slijedio radni dio. Katerina Sereti, voditeljica odjela za komunikaciju s dionicima u uredu za odnose s dionicima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), predstavila je rad EIT-a kojem je cilj poticati inovacije diljem Europe. Najavila je i konferenciju koja će biti održana u Zagrebu u veljači iduće godine.

Glavni je dio sastanka bilo predstavljanje rada pet tematskih inovacijskih vijeća i njihovih radnih tijela – validacijskih odbora, formalnih radnih tijela te akcijskih radnih grupa, neformalnih radnih tijela TIV-ova u 2019. godini. Rad TIV-a za zdravlje i kvalitetu života predstavio je predsjednik TIV-a za zdravlje i kvalitetu života Dragan Primorac. Predsjednica TIV-a za promet i mobilnost Mija Šipek upoznala je prisutne s radom svog TIV-a. Zamjenik predsjednika TIV-a za sigurnost Filip Aralica predstavio je rad TIV-a za sigurnost, dok je predsjednica TIV-a za hranu i bioekonomiju Jasmina Ranilović informirala prisutne o radu svog TIV-a. Rad TIV-a za energiju i održivi okoliš u 2019. godini predstavio je njegov predsjednik Ernest Vlačić koji je istaknuo sudjelovanje članova TIV-a za energiju i održivi okoliš u izradi Nacionalnog integriranog energetskog i klimatskog plana te predstavio nacionalni koncept Smart Industry Hrvatska (SIC).

Rad TIV-ova u 2019. godini uključivao je njihovo osnivanje, popunjavanje članovima, odabir predsjednika, zamjenika predsjednika te članova validacijskih odbora, odabir sudjelovanja u akcijskim radnim grupama, održavanje sastanaka i sjednica, objavljivanje javnog poziva za prikupljanje projektnih ideja te njihovo validiranje, sudjelovanje u izradi Nacionalne razvojne strategije te razne druge aktivnosti, ovisno o pojedinom TIV-u. Govorilo se i o trenutnom broju članova nakon naknadnih uključivanja, informiralo se o sastancima validacijskih odbora, o održanom javnom pozivu za prikupljanje projektnih ideja, o broju pristiglih i pozitivno ocijenjenih projektnih ideja, o načinu njihova validiranja, o radu akcijskih radnih grupa i njihovu sudjelovanju u sužavanju indikativnih IRI tema za buduću verziju Strategije pametne specijalizacije (S3) te za objavljivanje tzv. IRI2 natječaja, odnosno natječaja Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II. 

U sklopu godišnjeg sastanka predstavljen je nacrt Nacionalnog plana za digitalnu transformaciju gospodarstva o kojem je govorila Marija Božičev iz tvrtke Ernst & Young Savjetovanje d.o.o., vanjskog izvršitelja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, ugovorenog za izradu navedenog Nacionalnog plana.

Kako bi se olakšao rad članova Tematskih inovacijskih vijeća, ali i Nacionalnog inovacijskog vijeća te Inovacijskog vijeća za industriju i tehničkih tajništava koja ih prate, u izradi je Inovacijska web-platforma koju je, kao središnju kontaktnu točku svih sudionika nacionalnog inovacijskog sustava, predstavio Tvrtko Pavić iz tvrke ATOS IT Solutions and Services d.o.o., vanjskog izvršitelja Hrvatske gospodarske komore.  

Godišnji sastanak članova Tematskih inovacijskih vijeća i njihovih radnih tijela održan je i sufinanciran u sklopu Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi, čiji je korisnik Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a partner na projektu je Hrvatska gospodarska komora koja ujedno obavlja ulogu tehničkog tajništva Tematskih inovacijskih vijeća. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije