Europski institut za inovacije i tehnologiju: Komisija pozdravlja politički dogovor o strategiji za razdoblje 2021. – 2027.

Vijesti
Europski institut za inovacije i tehnologiju

Europski institut za inovacije i tehnologiju

29.01.2021.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Sigurnost

Hrana i bioekonomija

KET

ICT

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

Javni sektor

Europska komisija je pozdravila politički dogovor koji je jučer postignut između Europskog parlamenta i država članica EU-a o ažuriranju pravne osnove Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) te njegov novi Strateški inovacijski program za razdoblje 2021. – 2027. Pregovori u okviru trijaloga sada su završeni, a Europski parlament i Vijeće trebaju odobriti pravne tekstove.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Pozdravljam politički dogovor o budućnosti Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, koji je sastavni dio novog programa Obzor Europa za razdoblje 2021. – 2027. EIT uspješno jača inovacijske ekosustave u cijelom EU-u od samog osnivanja 2008. Zahvaljujući poboljšanom pravnom okviru, novom strateškom programu i većem proračunu prilagođenom ciljevima, EIT će ispuniti prioritete EU-a u području obrazovanja, inovacija i istraživanja te tako pridonijeti oporavku europskoga gospodarstva i društva. Posebno podržavam širenje geografskog dosega EIT-a kako bi se smanjila neravnomjerna distribucija inovacija te osnivanje dviju novih zajednica znanja i inovacija, jedne za kulturne i kreativne sektore i industrije te druge za vodni, morski i pomorski sektor i ekosustave. S obzirom na to da ova područja doprinose rješavanju postojećih i budućih društvenih izazova, oba su podjednako važna za Komisiju.

EIT će se zahvaljujući jučer donesenim prijedlozima uskladiti s programom EU-a za istraživanje i inovacije Obzor Europa (2021. – 2027.) te će se tako ispuniti obveza Komisije da dodatno ojača inovacijski potencijal Europe. S proračunom od gotovo 3 milijarde eura, koji je u usporedbi s tekućim razdobljem financiranja povećan za gotovo 600 milijuna eura, EIT će pokrenuti oporavak gospodarstva te zelenu i digitalnu tranziciju za održivije i otpornije društvo. Kako bi poticao inovacije, EIT će u svoje aktivnosti uključiti 750 visokih učilišta, poduprijeti 30 000 studenata, uvesti na tržište 4000 inovacija i podržati 700 novoosnovanih poduzeća.

EIT djeluje putem zajednica znanja i inovacija koje okupljaju poduzeća, sveučilišta i istraživačke centre u cijeloj Europi. EIT će se sada moći više orijentirati na svoju regionalnu komponentu: ojačani regionalni program za inovacije usmjerit će se na zemlje koje zaostaju u inovacijama. Osim toga, novom pilot-inicijativom povećat će se poduzetnički i inovacijski kapacitet visokih učilišta. Naposljetku, EIT će intenzivirati suradnju s Europskim vijećem za inovacije, čime će se povećati ukupni europski inovacijski kapacitet.

Kontekst

Europski institut za inovacije i tehnologiju ima sjedište u Budimpešti i osnovan je 2008. Uredbom (EZ) br. 294/2008 koja je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1292/2013. Svrha mu je odgovoriti na glavne društvene izazove i poboljšati inovacijski kapacitet i uspješnost EU-a integracijom trokuta znanja koji se sastoji od obrazovanja, istraživanja i inovacija.

EIT je jedan od tri elementa stupa „Inovativna Europa” programa Obzor Europa. U okviru programa Obzor Europa osigurava se financiranje EIT-a iz dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027. i određuje njegova opravdanost, dodana vrijednost, područja djelovanja i odrednice aktivnosti. Pravna osnova EIT-a i dalje je Uredba o EIT-u kojom se utvrđuje njegova misija, ključne zadaće i okvir za funkcioniranje. U Strateškom inovacijskom programu za razdoblje 2021. – 2027. navode se strategija i prioriteti EIT-a za sljedeće programsko razdoblje, njegovi ciljevi, ključne mjere, aktivnosti, način rada i očekivani učinci.

Više informacija (preuzeto sa) pronađite na poveznici.

 

Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije