Digitalna prava potrošača u Europskoj uniji: Osnaživanje potrošača

Vijesti
Digitalna prava potrošača u EU

Digitalna prava potrošača u EU

07.08.2023.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Sigurnost

Hrana i bioekonomija

KET

ICT

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

Javni sektor

HGK

EU donosi propise za zaštitu sigurnosti i prava potrošača pa tako i u područjima poput internetske trgovine, opskrbe energijom i financijskih usluga. Osim toga europski centri za zaštitu potrošača pružaju pomoć u prekograničnim sporovima.

Kako bi osvijestili pravedan tretman i zaštitu u doba tehnologije i online kupovine, potrebno je razumjeti i ostvariti potrošačka prava. Europska unija dodjeljuje svim svojim građanima, uključujući hrvatske građane, zaštitu u digitalnoj sferi. Ako su ta prava poznata, građani ih lakše mogu ostvarivati i donositi informirane odluke te se sigurno kretati digitalnim tržištem i pridonijeti pravednoj i potrošačima prijateljskoj Europi.

5 načela o pravima EU potrošača u digitalnom dobu 

Prava potrošača u Europskoj uniji temelje se na određenim načelima. Europska unija uspostavila je sveobuhvatne zakone o potrošačkim pravima kako bi zaštitila građane u digitalnom dobu. 

Zakoni o potrošačkim pravima temelje se na Smjernici o pravima potrošača, kao i na raznim drugim propisima, koji potrošačima osiguravaju transparentne informacije, kvalitetne proizvode i usluge, te načine za rješavanje sporova.

 Zakoni EU o pravima potrošača uspostavljaju širok spektar prava za potrošače, poput prava na jasne i razumljive informacije o proizvodima i uslugama, prava na odustajanje od kupnje bez sankcija, prava na pravovremenu i učinkovitu korisničku podršku te prava na povrat novca ako proizvod ili usluga ne zadovoljavaju očekivanja. Budući da je Hrvatska članica Europske unije, ova prava jednako vrijede i za potrošače u Hrvatskoj. No informiranost o pravima među građanima vrlo je mala. 

  1. Transparentnost i jasnoća informacija

Kada je riječ o internetskoj kupovini ili korištenju digitalnih usluge, građani imaju pravo pristupa točnim i transparentnim informacijama. To uključuje pristup točnim opisima proizvoda, informacijama o cijenama i uvjetima dostave. Stoga internetski poslovi moraju biti sposobni pružiti potrošačima, uključujući one u Hrvatskoj, detaljne informacije koje su jasne, razumljive i lako pratljive kako bi mogli donositi informirane odluke. Za više informacija o potrošačkim pravima, možete posjetiti i službenu web stranicu Europske unije. 

  1. Pravo na odustajanje od ugovora i razdoblje odustajanja  

Pri internetskoj kupovini postoji pravo na odustajanje, poznato i kao razdoblje odustanka. Smjernice o pravima potrošača daju potrošačima, uključujući one u Hrvatskoj, pravo promijeniti mišljenje i vratiti proizvode ili otkazati usluge u određenom roku, obično u roku od 14 dana. Svrha toga je pružiti priliku da se kupnje procijene i osigura zadovoljstvo prije konačne obveze. Detaljna prava o odustajanju od kupovine pronađite ovdje. 

  1. Zaštita vaših podataka i osiguranje sigurnih transakcija

U digitalnom dobu, potrošači, uključujući potrošače u Hrvatskoj, moraju provoditi sigurne internetske transakcije. Europska unija ističe zaštitu podataka i sigurne načine plaćanja. Prilikom kupovine s web stranica, važno je uvijek provjeriti simbole sigurnog plaćanja i pobrinuti se da se podatci obrađuju sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR). Taj zakon osigurava privatnost i zaštitu osobnih podataka. Više o GDPR-u propisanom od strane  Europske komisije, pronađite na stranici o zaštiti podataka. 

  1. Pružanje izvrsne korisničke podrške i brzo rješavanje prigovora

Postoji zakonska obveza digitalnih poslovnih subjekata, uključujući one u Hrvatskoj, da pruže dostupne kontaktne podatke za korisničku podršku. Pri problemu s proizvodom ili uslugom, potrebno je kontaktirati prodavatelja ili pružatelja usluge. U slučaju neriješenih sporova, građani Europske unije, uključujući i one u Hrvatskoj, mogu se obratiti nadležnim tijelima za zaštitu potrošača ili koristiti alternative za rješavanje sporova kako bi pronašli rješenje. Više informacija o rješavanju potrošačkih sporova možete pronaći na web stranici Mreže europskih potrošačkih centara.

  1. Mjere protiv diskriminacije u prekograničnoj kupovini

Građani Europske unije, uključujući i građane Hrvatske, imaju pravo na kupovinu preko granica u digitalnoj sferi bez diskriminacije na temelju rase, nacionalnosti ili prebivališta. Poslovni subjekti ne mogu primjenjivati različite uvjete ili uvjete temeljene na nečijem državljanstvu ili mjestu prebivališta unutar Europske unije. Zbog tih prava, potrošači imaju jednak pristup prekograničnoj trgovini. Sve o pravima potrošača koji kupuje preko granica, nalazi se na web stranici Vaša Europa. 

Novosti u pravima potrošača za 2023. godinu 

U ožujku 2023. godine Europski parlament je donio nove propise koji se odnose na sigurnost proizvoda koji nisu hrana, kako bi se bolje nosili s rizicima povezanima s novim tehnologijama i sve većom internetskom prodajom. Ova nova pravila zamijenila su starije smjernice koje su kreirane još 2001. godine.

Glavni je cilj novih pravila osigurati da svi proizvodi koji se nude na tržištu budu sigurni za potrošače. Posebno se naglasak stavlja na proizvode namijenjene ranjivim skupinama kao što su djeca i osobe s invaliditetom. Zahtijeva se stroži standard sigurnosti za ovu vrstu proizvoda.

Ove nove smjernice donose nekoliko ključnih promjena, a u sferi sigurnosti tržišta. 

Nove smjernice o sigurnosti tržišta za kupce EU

  • Ovlasti nadzornih tijela

Povećane su ovlasti nadzornih tijela kako bi se bolje nadgledala sigurnost tržišta. Također, internetska tržišta sada imaju obvezu surađivati s vlastima kako bi se izbjegli sigurnosni rizici. Novi propisi također omogućavaju tržišnim tijelima da zahtijevaju uklanjanje opasnih proizvoda u roku od dva radna dana. Također se uvodi pravilo prema kojem proizvode smiju prodavati samo proizvođači, uvoznici ili distributeri sa sjedištem u Europskoj uniji koji preuzimaju odgovornost za sigurnost proizvoda koje stavljaju na tržište.

  • Prava kupca na popravak, zamjenu i povrat novca

Jedna od važnih promjena je i pravo kupaca na popravak, zamjenu ili povrat novca u slučaju da se proizvod povuče s tržišta zbog sigurnosnih razloga. Ovo bi trebalo olakšati i ubrzati proces povlačenja potencijalno opasnih proizvoda s tržišta.

  • Održiva potrošnja

Osim toga, nova pravila se fokusiraju na održivu potrošnju. Postoji niz mjera koje se provode kako bi se proizvodi usmjerili prema održivom gospodarstvu i smanjio utjecaj na okoliš. Osim toga, nova pravila uzimaju u obzir i sve veći utjecaj digitalne transformacije na naše živote i kupovne navike. Postoji poseban naglasak na sigurnosti potrošača na internetskim platformama.

Nova pravila o sigurnosti proizvoda imaju za cilj osigurati sigurnost potrošača na suvremenom tržištu koje se brzo mijenja. Očekuje se da će ova pravila donijeti mnoge ekonomske i ekološke koristi, uz smanjenje rizika i poboljšanje kvalitete proizvoda koji su dostupni potrošačima u Europskoj uniji.

Svakako je važno biti informiran, pregledavati uvjete i odredbe, štititi osobne podatke i ostvarivati svoja prava kada je to potrebno. Time se doprinosi stvaranju pravednog, sigurnog i potrošačima prijateljskog digitalnog okruženja unutar Europske unije, čime koristimo potrošačima i u Hrvatskoj i diljem Europe. 

Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije