Analiza izdvajanja za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija velikih poduzeća

Vijesti
Analiza izdvajanja za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija velikih poduzeća

Analiza izdvajanja za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija velikih poduzeća

22.12.2022.

Zdravlje i kvaliteta života

Energija i održivi okoliš

Promet i mobilnost

Sigurnost

Hrana i bioekonomija

KET

ICT

Javnost

Poslovni sektor

Znanstveno-istraživački sektor

Javni sektor

HGK

Važnost inovacija i uloga istih u razvoju gospodarstva Republike Hrvatske je neupitna. Stoga je njihovo poticanje predviđeno i u prethodnoj i u budućoj financijskoj perspektivi putem programa OPKK 2014.-2020. i PKK 2021.-2027.

Punim nazivom to su Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. 

Donosimo pregled analize dvaju programa, a u području izdvajanja sredstava za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija velikih poduzeća. 

Analiza dvaju programa 

U sklopu navedenih programa analizirani su najveći natječaji za istraživanje i razvoj privatnog sektora, a temeljem javno dostupnih podataka koji su objavljeni na web stranici strukturnih fondova, zaključno s 31. svibnja ove godine.

Operativni program Konkurentnosti

Kroz Operativni program Konkurentnosti i kohezije dva raspisana velika natječaja odnosila su se na ulaganje privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije na koja su se mogla prijaviti poduzeća svih veličina.

Pozivi takozvanih “IRI” natječaja morali su biti u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije RH. Također su morali biti u okviru prioritetnih područja zdravlja i kvalitete života, energije i održivog okoliša, prometne mobilnosti, sigurnosti ili hrane i biokemije. 

Obzirom da je početna bespovratna alokacija sredstava rasla, jasno je kako je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja prepoznalo potrebu i želju za ulaganjem u razvoj i istraživanje hrvatskih poduzeća. Početni se interes među poduzećima povećao pa je tako u “IRI 1" prijavljen 81 projekt, dok je u “IRI 2” prijavljeno 165 projekata. 

Analizirajući realizaciju poziva odnosno broja dobivenih projekata koja su dobila bespovratna sredstva vidljiv je porast interesa poduzeća: 81 projekt u IRI 1 natječaju dok je u IRI 2 bilo 165 projekata, odnosno povećanje broja projekata od 103,7% u drugom natječaju u odnosu na prvi. 

Ukupna alokacija, gledajući povećanje koje se dogodilo u oba poziva doseglo je povećanje od 155% u odnosu na prvobitne, predviđene alokacije.

Projekti veći od 30 milijuna kuna odnosili su se na kategorije Zdravlja i kvaliteta života, Prometa i mobilnost, Energije i održivi okoliša te Hrana i bioekonomija. 

Program Konkurentnosti i kohezije

U Programu Konkurentnosti i kohezije 2021. - 2027. predviđen je iznos od ukupno 442.308.054 EUR za poticanje  istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora. 

No ovaj je put za klasični IRI natječaj na kojem su prihvatljivi prijavitelji i velika poduzeća alociran manji iznos, od 80.980.000 eura. 

Manje sredstava za velika poduzeća 

Zaključak analize iznosa za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija velikih poduzeća pokazuje razliku u ova dva operativna programa. Iznos poticaja za istraživanja, razvoja i inovacija velikih poduzeća u PKK u odnosu na OPKK smanjen je za 96,55 % iznosa, odnosno s preko 300 milijuna EUR koliko je alocirano za IRI u OPKK-u na nešto više od 80 milijuna EUR koliko je za klasični IRI natječaj  predviđeno u PKK-u

Detaljnu analizu možete pogledati u priloženom dokumentu. 

Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije