Financiranje

Financiranje projekata iz područja istraživanja, razvoja i inovacija često je vrlo zahtjevno te je provoditeljima potrebna financijska pomoć. Financijska sredstva je moguće dobiti iz nacionalnih i EU programa kroz razne natječaje. Financiranje se ostvaruje ili direktno ili kroz institucije unutar RH, odnosno kroz nacionalne programe. Također, provoditelji projekata mogu se obratiti i klasičnim financijskim institucijama od kojih neke imaju posebne ponude za financiranje projekata.

U nastavku su navedene ključne poveznice koje sadrže informacije o mogućim izvorima financiranja.

Financiranje

Horizon 2020
Poslovni sektor
Znanstveno-istraživački sektor

Horizon 2020 (Obzor 2020) je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). Obzor 2020. će doprinosi ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije, Europa 2020. i Unija inovacija (Innovation Union) te izgradnji Europskog istraživačkog prostora (European Research Area).

 

Više o ovom programu i otvorenim natječajima pronađite na poveznici.

Horizon_Europe
Poslovni sektor
Znanstveno-istraživački sektor

Horizon Europe (Obzor Europa) budući je okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje 2021. – 2027. Riječ je o vodećoj inicijativi EU-a za potporu istraživanjima i inovacijama, od koncepta do stavljanja na tržište, te se njome dopunjuje nacionalno i regionalno financiranje. Obzor Europa nastavak je programa EU-a Obzor 2020.

 

Više o novom programu pronađite na poveznici.

COSME
Poslovni sektor

COSME (Program za konkurentnost poduzetništva i MSP-a) je jedini program EU namijenjen isključivo malim i srednjim poduzećima. Promicanjem inovativnosti, održivog rasta, prekogranične suradnje i internacionalizacije poslovanja, program COSME daje važan doprinos ostvarenju ciljeva utvrđenih u okviru strategije Europa 2020.

 

Više o ovom programu i otvorenim natječajima pronađite na poveznici.

Sektori
Vijeća i tajništva
Područja
Kategorije